Link naar instrument: Onderzoek op maat

Helderheid over jouw bedrijfsvoering

Alles over goed werkgeverschap en werkgeluk

Over
Venster

Venster helpt overheidsorganisaties beter presteren.

Dat doen we door inzichten te geven op het gebied van:

  • de samenstelling, het functioneren en presteren van de overheid (via Kennis van de overheid)
  • goed werkgeverschap en werkgeluk (ondergebracht in Venster voor Medewerkers, voorheen programma InternetSpiegel)
  • een heldere bedrijfsvoering (onder de naam Venster voor Bedrijfsvoering)

Bij Venster vind je belangrijke onderzoeksresultaten, interessante artikelen en opvallende trends, maar ook inspirerende praktijkverhalen uit verschillende sectoren en de overheid als geheel. Zo ontstaat verbinding en kennisdeling, waardoor overheidsorganisaties beter kunnen presteren.

Laatste nieuws

Ligt de cultuur in het openbaar bestuur onder vuur?

Lees meer

Hoe ervaren medewerkers van overheidsorganisaties de integriteitsbeleving en -druk?

Lees meer

Sociale veiligheid in het openbaar bestuur: hoe staat het ervoor?

Lees meer

Een integer en veilig werkklimaat binnen publieke organisaties

Lees meer