Budget Benchmark-indicatoren opgenomen in dashboard Gemeentefinanciën WSJG

Het dashboard Gemeentefinanciën van Waarstaatjegemeente.nl bevat nieuwe baten- en lastenindicatoren uit de Budget Benchmark van Venster voor Bedrijfsvoering. Dit helpt gemeenten grip op hun bedrijfsvoering te verstevigen.  Nieuw op het dashboard Gemeentefinanciën De nieuwe indicatoren op het dashboard Gemeentefinanciën geven onder andere inzicht in de inkomsten en uitgaven van de gemeente, de verhouding tussen personeel […]

Lees meer

Ben je erbij? Dag van de Duiding op 14 september 2023

Dit jaar organiseren we op 14 september een landelijke duiding van de benchmark en presenteren we de belangrijkste resultaten en trends in gemeenteland. Je bent van harte uitgenodigd! Dag van de Duiding Aan de hand van het Venster-dashboard gaan we in op de benchmark in relatie tot de grote uitdagingen van dit moment: het financieel […]

Lees meer

Kwaliteit bedrijfsvoeringsfuncties van de overheid

Voor het eerst kunnen we overheidsbreed een beeld presenteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoeringsfuncties: ict, financiën & control, personeel & organisatie, inkoop, communicatie, juridische diensten en secretariële ondersteuning. In het Werkonderzoek (BZK en CBS, 2022) is de kwaliteit van deze functies nu beoordeeld door 11.280 medewerkers van honderden organisaties, verspreid over acht sectoren binnen […]

Lees meer

Congres 21 november: ‘Samen leren in een veranderende wereld’

Op 21 november organiseren Venster voor Bedrijfsvoering en de RBB Groep een leerbijeenkomst voor gemeenten, publieke dienstverleners en waterschappen. Centraal staat wat we van elkaar kunnen leren als we kijken naar de benchmark. We nodigen je van harte uit voor het congres ‘Samen leren in een veranderende wereld’.  Ben je erbij? Aanmelden kan! Leren van […]

Lees meer