Ligt de cultuur in het openbaar bestuur onder vuur?

Uit diverse onderzoeksrapporten blijkt dat de organisatiecultuur in het openbaar bestuur al jarenlang één van de belangrijkste aspecten is waarover ongenoegen bestaat onder ambtenaren. In de onlangs verschenen notitie ‘Cultuur in het openbaar bestuur onder vuur?’ onderzoeken dr. Rick Borst en prof. dr. Mirko Noordegraaf (Universiteit Utrecht) wat er precies mis is met de cultuur [...] Lees meer

Hoe ervaren medewerkers van overheidsorganisaties de integriteitsbeleving en -druk?

Integriteit is een essentieel en volop bediscussieerd onderdeel van goed bestuur. Een belangrijke vraag is dan ook: hoe staat het ervoor met de integriteit in het openbaar bestuur? In de onlangs verschenen notitie ‘Integriteit in overheidsorganisaties: Quo Vadis?’ (dr. Toon Kerkhoff en prof. dr. Zeger van der Wal) wordt de integriteitsbeleving en integriteitsdruk in overheidsorganisaties […]

Lees meer

Sociale veiligheid in het openbaar bestuur: hoe staat het ervoor?

Sociale veiligheid in het openbaar bestuur is een thema dat volop in de maatschappelijke belangstelling staat. Het is niet alleen een belangrijk onderwerp in het licht van het welzijn van medewerkers, maar ook in het functioneren van de overheid. In de onlangs verschenen notitie ‘Sociale veiligheid in het openbaar bestuur: kun je dat maken’? (prof. […]

Lees meer

Een integer en veilig werkklimaat binnen publieke organisaties

Van publieke organisaties wordt verwacht dat zij integer werken en publieke waarde creëren. Een veilig werkklimaat is daarbij een belangrijke voorwaarde. Een organisatie met een veilig werkklimaat kan beter functioneren en meer publieke waarde creëren. Uit het Werkonderzoek 2022 blijkt dat het werkklimaat bij de overheid over het algemeen positief beoordeeld wordt, maar dat er […]

Lees meer

Hoe staat het met de inzetbaarheid van medewerkers in het openbaar bestuur?

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Banen veranderen, ontstaan en verdwijnen en mensen moeten steeds langer doorwerken dan voorheen. Dat betekent dat niet alleen wordt verwacht dat medewerkers zich aanpassen aan de steeds veranderende arbeidsmarkt, maar ook dat zij dit tot oudere leeftijd doen. Uit het Werkonderzoek 2022 blijkt dat de helft van de medewerkers […]

Lees meer

Hoe aantrekkelijk is werken bij de overheid?

In tijden waarin het functioneren van de overheid ter discussie staat en er in sterke mate sprake is van arbeidsmarktkrapte, is het extra belangrijk om aandacht te besteden aan de aantrekkelijkheid van werken in een overheidsorganisatie. Hoe aantrekkelijk is werken bij de overheid? Waar zijn medewerkers wel en juist niet tevreden over? En waar ligt […]

Lees meer