Welk type design zorgt voor optimaal gebruik van online vragenlijsten?

Het design van online vragenlijsten wordt vaak ontworpen op basis van de kennis of intuïtie van de onderzoeker, zelden op wat het beste werkt. En dat terwijl uit studies blijkt dat de keuze van de lay-out van vragenlijsten een significant effect kan hebben op de antwoorden van respondenten. Wetenschappers van Venster voor Medewerkers, Universiteit van […]

Lees meer

Kernrapport Werkonderzoek 2022 beschikbaar: inzicht in werkaantrekkelijkheid bij de overheid

Om inzicht te krijgen in de aantrekkelijkheid van het werk bij de overheid, voert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met CBS en ICTU periodiek een groot enquêteonderzoek uit: het Werkonderzoek. Het Kernrapport, dat is samengesteld door Venster voor Medewerkers (ICTU), is nu online beschikbaar op www.werkonderzoek.nl. Het Werkonderzoek is gericht […]

Lees meer

Werkgeluk verhogen? Zorg voor voldoende autonomie en een gezonde werkdruk 

Het aantal vacatures in Nederland stijgt, de werkloosheid daalt en dat betekent dat de spanning op de arbeidsmarkt steeds verder oploopt. ‘Wat betekent dat voor de werkdruk van bestaand personeel’, is een vraag die veel publieke organisaties stellen. Uit onderzoek van InternetSpiegel (Venster voor Medewerkers) in samenwerking met Effectory blijkt het tegenovergestelde waar. Meeste medewerkers […]

Lees meer

Werknemers ondersteunen in werken aan inzetbaarheid? Houd rekening met deze 3 typen medewerkers

Medewerkers gaan verschillend om met werken aan hun inzetbaarheid. De een is afwachtend, de ander neemt proactief de regie. Door rekening te houden met de verschillen, bied je als leidinggevende of HR-professional effectievere ondersteuning. Venster voor Medewerkers deed onderzoek naar inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers in het openbaar bestuur. Wat maakt dat mensen verschillend omgaan […]

Lees meer

Inzetbaarheid medewerkers vergroten? Met deze ondersteuning maak je als leidinggevende verschil

Twee gedragsaspecten spelen een rol bij het bevorderen van inzetbaarheidsgedrag van medewerkers: faciliteren en ondersteunen. Faciliteren (tijd en geld beschikbaar stellen) is natuurlijk van belang. Maar ondersteuning bieden doet er écht toe. Uit onderzoek van Venster voor Medewerkers blijkt: leidinggevenden die méér ondersteunen, dragen méér bij aan het inzetbaarheidsgedrag van hun medewerkers. In deze blog: […]

Lees meer

Hoe inzetbaar zijn jouw medewerkers? Ontdek het met de inzetbaarheidsscan

Hoe zouden medewerkers uit jouw organisatie reageren op de volgende stellingen? Zelfs als er een reorganisatie gaat plaatsvinden in onze organisatie ben ik er zeker van dat ik mag blijven. Mijn direct leidinggevende benadrukt het belang om bezig te zijn met mijn loopbaan. Het is voor mij duidelijk waar binnen mijn organisatie tijdelijke klussen te doen […]

Lees meer