In private én publieke organisaties is er de nodige aandacht voor het belang van individuele leidinggevenden voor het reilen en zeilen van de organisatie. Daarnaast speelt het bredere thema ‘kwaliteit van het management’ een grote rol. In de onlangs verschenen notitie ‘Het vergeten belang van managementkwaliteit’ (prof. dr. Harry Garretsen, dr. Maite Laméris en prof. dr. Janka Stoker) wordt de rol die de kwaliteit van het management en de individuele leidinggevende spelen in de prestaties van organisaties in het openbaar bestuur onderzocht.

Harry Garretsen

Prof. dr. Harry Garretsen is hoogleraar International Economics and Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Janka Stoker leidt Harry Garretsen het leiderschapsinstituut In the LEAD.

Maite Laméris

Dr. Maite Laméris is gepromoveerd in de politieke economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als onderzoeker bij In the LEAD doet ze onder leiding van Harry en Janka onderzoek naar de kwaliteit van management in de private en publieke sector.

Janka Stoker

Prof. dr. Janka Stoker is hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze directeur is van het leiderschapsinstituut In the LEAD.

Het meten van managementkwaliteit, leiderschap en prestaties in het openbaar bestuur

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van het management een duidelijke relatie heeft met de prestaties van een organisatie. In de notitie’ Het vergeten belang van managementkwaliteit’ wordt zowel de kwaliteit van het management als de rol van de individuele leidinggevende in relatie tot prestaties onderzocht.

Om de kwaliteit van het management te meten, wordt gekeken naar het gebruik van verschillende managementpraktijken op vier sub-dimensies: doelstellingen, prestatiemonitoring, talentmanagement en belonen. Daarnaast zijn medewerkers bevraagd over hoe de individuele leidinggevende invulling geeft aan zijn/haar rol. Prestaties zijn gemeten op vier thema’s: de prestaties van het team, het leervermogen van de organisatie, de tevredenheid met en de betrokkenheid bij de organisatie.

 

Managementkwaliteit en leiderschap van belang voor prestaties

Uit de resultaten blijkt dat managementkwaliteit en leiderschap beide belangrijk zijn voor het goed presteren van een organisatie. Zowel managementpraktijken als de individuele de leidinggevende zijn beide een middel om prestaties van de organisatie en haar medewerkers positief te beïnvloeden. De verschillende managementpraktijken hebben ieder op zichzelf ook een eigen uitwerking, is gebleken.

De resultaten van dit onderzoek zouden een goed hulpmiddel kunnen zijn om zowel het gesprek over managementpraktijken, als over de waardering voor de leiderschapsstijl van de individuele leidinggevende op gang te brengen.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de rol van managementkwaliteit en individuele leidinggevenden in het openbaar bestuur en hoe je beide inzet als middel voor het positief beïnvloeden van de prestatie van de organisatie? Download hier de complete notitie ‘Het vergeten belang van managementkwaliteit’. In de notitie wordt ook aandacht besteed aan welke subdimensies en thema’s van belang zijn binnen het goed functioneren van de organisatie.

 

Webinars rondom Werkonderzoek 2022

In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert Venster voor Medewerkers een reeks webinars op basis van het Werkonderzoek 2022. Managementkwaliteit is één van de onderwerpen die op 6 april 2023 is besproken tijdens een webinar.

Benieuwd welke thema’s nog meer behandeld worden en welke webinars er op de planning staan? Via deze link vind je meer informatie én meld je je aan voor één of meerdere webinars. Mocht je er niet bij kunnen zijn, schrijf je dan alsnog in en ontvang de link achteraf.