In tijden waarin het functioneren van de overheid ter discussie staat en er in sterke mate sprake is van arbeidsmarktkrapte, is het extra belangrijk om aandacht te besteden aan de aantrekkelijkheid van werken in een overheidsorganisatie. Hoe aantrekkelijk is werken bij de overheid? Waar zijn medewerkers wel en juist niet tevreden over? En waar ligt speelruimte voor het verbeteren van de werkaantrekkelijkheid? In dit artikel presenteren we de belangrijkste resultaten uit het Kernrapport op basis van het Werkonderzoek 2022.

 

De cijfers op een rij

Op basis van het Werkonderzoek 2022 blijkt dat de meeste medewerkers in het openbaar bestuur (zeer) tevreden zijn met hun baan (87%) en met het team waarin zij werken (83%). De tevredenheid met de organisatie valt opvallend lager uit: 68% is hierover (zeer) tevreden.

 

Ambtenaren zijn het meest tevreden over…

 

Ambtenaren zijn het minst tevreden over…

 

Speelruimte voor verbetering

Er is speelruimte voor organisaties die de tevredenheid over de organisatie willen verhogen. Er zijn een aantal relevante aanknopingspunten om de tevredenheid en het werkplezier van medewerkers te vergroten:

  • De resultaatgerichtheid van de organisatie;
  • De mate van invloed die medewerkers krijgen;
  • De informatievoorziening en communicatie binnen de organisatie.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over aantrekkelijkheid van het werk bij de overheid en andere aanverwante thema’s over het werken in het openbaar bestuur? Download dan het Kernrapport Werkonderzoek 2022.