Twee gedragsaspecten spelen een rol bij het bevorderen van inzetbaarheidsgedrag van medewerkers: faciliteren en ondersteunen. Faciliteren (tijd en geld beschikbaar stellen) is natuurlijk van belang. Maar ondersteuning bieden doet er écht toe. Uit onderzoek van Venster voor Medewerkers blijkt: leidinggevenden die méér ondersteunen, dragen méér bij aan het inzetbaarheidsgedrag van hun medewerkers. In deze blog: de ondersteunende activiteiten waarmee jij als leidinggevende verschil kunt maken.

Faciliteren betekent dat een leidinggevende tijd en geld beschikbaar stelt aan medewerkers om te kunnen werken aan inzetbaarheid. Denk aan: budget voor ontwikkel- en loopbaanactiviteiten en werktijd waarbinnen werknemers deze activiteiten kunnen ontplooien.

Ondersteunen gaat een stap verder. Ondersteunen houdt in dat een leidinggevende concreet helpt bij ontwikkel- en loopbaanactiviteiten. Door het onderwerp ter sprake te brengen, mee te denken en zo nodig voorstellen te doen voor loopbaanontwikkeling. Door suggesties aan te dragen voor loopbaanactiviteiten en concrete afspraken te maken over ontwikkel- of loopbaanactiviteiten. Of door bijvoorbeeld het eigen netwerk open te stellen en te helpen bij het opstellen van een goed cv of LinkedIn-profiel.

De meeste medewerkers vinden dat hun leidinggevende hen voldoende faciliteert. Maar op ondersteunende activiteiten beoordelen zij hun leidinggevende een stuk lager. Zo is slechts een beperkt deel van de medewerkers van mening dat de leidinggevende informatie geeft over carrièremogelijkheden in de organisatie. Ook vinden maar weinig medewerkers dat hun leidinggevende helpt bij het overbruggen van ontwikkelingsobstakels.

Bij welke ondersteunende activiteiten zie jij kans voor verbetering?

Meer weten over werken aan inzetbaarheid? Download het boek Werken is Bewegen.