Budget Benchmark Gemeenten

Het dashboard Gemeentefinanciën van Waarstaatjegemeente.nl bevat nieuwe baten- en lastenindicatoren uit de Budget Benchmark van Venster voor Bedrijfsvoering. Dit helpt gemeenten grip op hun bedrijfsvoering te verstevigen.

Nieuw op het dashboard Gemeentefinanciën

De nieuwe indicatoren op het dashboard Gemeentefinanciën geven onder andere inzicht in de inkomsten en uitgaven van de gemeente, de verhouding tussen personeel in vaste dienst en ingehuurd personeel en de hoogte van de lokale belastingdruk per thema. De indicatoren worden ontsloten via een i-frame, zodat vanuit Waarstaatjegemeente.nl het dashboard van Venster voor Bedrijfsvoering rechtstreeks te bedienen is.

Budget Benchmark van Venster voor Bedrijfsvoering

De Budget Benchmark geeft inzicht in de omvang van de baten en lasten per inwoner van een gemeente, zowel voor de begroting als voor de jaarrekening. De Budget Benchmark bevat cijfers van alle gemeenten in Nederland sinds 2016 en is gebaseerd op de open data die via Iv3 worden ontsloten door het CBS.

Om goede besluiten te kunnen nemen, moet je de cijfers en de verhalen achter je cijfers kennen. Het dashboard geeft je de cijfers, wij van Venster geven de verhalen achter deze cijfers via duidingen, leerkringen, sessies en publicaties. Essentiële vragen over de exploitatie worden daarmee beantwoord. Denk aan vragen als: Voor welke taakvelden maakt mijn gemeente hogere kosten dan andere? In welke sectoren is de inhuur relatief hoog? Op welke thema’s zetten we verhoudingsgewijs veel eigen personeel in? En hoe hoog is de lokale belastingdruk?

Lees meer over de Budget Benchmark.

De Budget Benchmark van Venster voor Bedrijfsvoering

Waarstaatjegemeente.nl 

Op Waarstaatjegemeente.nl staan cijfers over alle gemeenten in Nederland op alle belangrijke beleidsterreinen. Het dataplatform is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat op tal van maatschappelijke thema’s.