Van publieke organisaties wordt verwacht dat zij integer werken en publieke waarde creëren. Een veilig werkklimaat is daarbij een belangrijke voorwaarde. Een organisatie met een veilig werkklimaat kan beter functioneren en meer publieke waarde creëren. Uit het Werkonderzoek 2022 blijkt dat het werkklimaat bij de overheid over het algemeen positief beoordeeld wordt, maar dat er nog wel speelruimte is voor verbetering. Benieuwd hoe je die speelruimte als organisatie benut?

 

De cijfers op een rij

Gemiddeld genomen is er sprake van een veilig werkklimaat binnen het openbaar bestuur en het onderwijs. Ook al wordt het werkklimaat bij de overheid positief beoordeeld, uit het Werkonderzoek 2022 blijkt dat ongewenst gedrag door externen vaak voorkomt.

Ongeveer 1 op de 5 medewerkers in het openbaar bestuur en het onderwijs heeft het afgelopen jaar te maken gehad met intimidatie door externen en ongeveer 1 op de 3 medewerkers is geconfronteerd met verbale agressie.

 

Speelruimte voor verbetering

Hoewel het werkklimaat bij de overheid dus positief wordt beoordeeld, blijkt dat er nog wel werk aan de winkel is. Het huidige beleid is vaak gericht op de afzonderlijke aspecten van het werkklimaat (integer, sociaal, veilig en inclusief), terwijl een meer integrale benadering voor de hand ligt.

Sterk leiderschap hangt samen met een veiliger werkklimaat. Dit pleit voor een integrale benadering om het werkklimaat veiliger te maken, waarin een centrale rol is weggelegd voor de leidinggevenden.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over een veilig en integer werkklimaat binnen de overheid en andere aanverwante thema’s over het werken in het openbaar bestuur? Download dan het Kernrapport Werkonderzoek 2022.