Meer mensen dan ooit werken in Nederland onder de huidige omstandigheden van hybride werken, thuis. Vergaderingen, dagstarts, brainstormsessies: alles kan online. Benieuwd naar de ervaringen met het afstandswerken deed ICTU-InternetSpiegel via het Flitspanel onderzoek binnen de publieke sector. De meningen zijn verdeeld: sommige mensen worden heel blij van thuiswerken, zo zonder reistijd en afleiding, anderen missen het contact met collega’s en voelen zich sociaal geïsoleerd.

Hybride werken: een blijvertje

Door het uitbreken van de coronacrisis, in 2020, moesten veel mensen (gedeeltelijk) thuis gaan werken. Nu de thuiswerkadviezen (grotendeels) zijn losgelaten, lijkt het hybride werken – dus deels fysiek op kantoor, de rest vanuit huis – een blijvertje. Even wat cijfers uit onderzoek: in oktober 2021 werkte ruim een derde van de medewerkers uit het panel voor 75% tot 100% thuis. 16,4% werkte op dat moment volledig thuis, maar slechts 6,7% noemde volledig thuiswerken de gewenste situatie. En terwijl 14,6% van de medewerkers voor de helft van de tijd vanuit huis werkte, gaf het dubbele aantal mensen (30,1%) aan dit het liefst altijd zo te willen.

Illustratie: Welzijn, communicatie en ongewenste omgangsvormen tijdens werken op afstand

Vergroot de vitaliteit

Vitaliteit is een van de belangrijke factoren die bepalen of medewerkers zich prettig voelen tijdens hun werk. Met vitaliteit bedoelen we dat mensen genoeg mentale veerkracht en fysieke energie hebben om hun werk uit te voeren en (zo nodig) voor lange tijd hun werk te kunnen uitoefenen. Het is dus cruciaal om je mensen vitaal aan het werk te houden, maar hoe doe je dit? Een paar tips: geef je medewerkers alle aandacht die zij nodig hebben bij het thuiswerken. Zorg ervoor dat zij binnen hun team voldoende informatie met elkaar uitwisselen. En help je medewerkers tot slot bij het vinden van een goede balans tussen de werk- en privésituatie.

Drie belangrijke factoren die van invloed zijn op de vitaliteit van medewerkers:

1. Rol leidinggevende (+): Hoe meer aandacht de leidingevende(n) hebben voor medewerkers ten tijde van thuiswerken, hoe vitaler medewerkers zich voelen. 2. Werk-privé balans (+): Hoe beter medewerkers in staat zijn om de balans tussen werk en privé te bewaken, hoe vitaler medewerkers zich voelen. 3. Sociale isolatie (-): Hoe meer sociaal geïsoleerd medewerkers zich voelen, hoe minder vitaal zij zich voelen.

Voorkom sociale isolatie

Ook het tegengaan van sociale isolatie is cruciaal als het om het welzijn van medewerkers gaat. Daarvoor is steun van en contact met collega’s belangrijk en ook een goede werk-privébalans van medewerkers. Zorg er als HR-manager of leidinggevende daarom ook in dit verband voor dat medewerkers met hun team voldoende informatie uitwisselen en dat medewerkers ondersteund worden in het bereiken of behouden van een goede werk-privébalans. Dit geldt ook voor medewerkers: let op elkaar. Bedenk verder dat thuiswerken vaak gepaard gaat met het gebruik van meer ICT-middelen. Wees daarbij alert op medewerkers die meer druk ervaren door bijvoorbeeld de e-mail en de telefoon (techno-pressure). Deze medewerkers voelen zich eerder sociaal geïsoleerd.

3 Belangrijke factoren die van invloed zijn op het gevoel van sociale isolatie:

1. Werk-privé balans (+): Hoe beter medewerkers in staat zijn om de balans tussen werk en privé te bewaken, hoe minder sociaal geïsoleerd medewerkers zich voelen. 2. Techno-pressure (+): Hoe meer druk medewerkers ervaren om sneller te werken en meer werkzaamheden te verrichten in kortere tijd door het toegenomen ICT gebruik, hoe meer sociaal geïsoleerd medewerkers zich voelen. 3. Informatie-uitwisseling (-): Hoe meer informatie medewerkers uitwisselen binnen hun team, hoe minder geïsoleerd deze medewerkers zich voelen.

De volledige onderzoeksresultaten van het Flitspanel zien? Vraag de Flitspanel-rapportage op via info@venster.nl.

Meld je aan als Flitspanellid of schakel zelf het Flitspanel in

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Flitspanel van het programma Venster voor Medewerkers van ICTU, hét medewerkerspanel van en voor de publieke sector. Tijdens diverse onderzoeken geven de vaste leden hun mening over actuele vraagstukken.

  • Werk jij in de publieke sector en wil je als vast Flitspanellid anoniem meepraten over zaken die jij belangrijk vindt? Ga dan naar flitspanel en meld je aan. Je kunt bij elk onderzoek beslissen of het onderwerp je voldoende interesseert om mee te doen.
  • Heb jij als publieke organisatie zelf een onderzoeksvraag waarvoor je graag het Flitspanel inzet? Stuur dan een berichtje naar Catharina Kolar of Thomas Hettema via flitspanel@ictu.nl.

Interesse in dit thema voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Effectory

Wil jij binnen jouw eigen organisatie onderzoek doen naar hoe je medewerkers denken over thuiswerken en hoe zij het werken op afstand ervaren? Neem dan contact op met Marc Meijer van Effectory via 020-305 01 02 of internetspiegel@effectory.com. Meer informatie vind je op www.effectory.nl.

 

Flitspanelonderzoek door InternetSpiegel

ICTU-InternetSpiegel onderzocht in oktober 2021 diverse actuele thema’s in de publieke sector. Aan dit onderzoek namen 2.803 werknemers deel uit alle subsectoren (van gemeenten tot rijksoverheid, van politie tot rechterlijke macht en van alle vormen van onderwijs tot onderzoeksinstellingen). De flitspanelleden gaven via stellingen hun mening.