Hoe zouden medewerkers uit jouw organisatie reageren op de volgende stellingen? Zelfs als er een reorganisatie gaat plaatsvinden in onze organisatie ben ik er zeker van dat ik mag blijven. Mijn direct leidinggevende benadrukt het belang om bezig te zijn met mijn loopbaan. Het is voor mij duidelijk waar binnen mijn organisatie tijdelijke klussen te doen zijn. Dit zijn drie (willekeurige) stellingen uit de inzetbaarheidsscan van InternetSpiegel. De scan laat zien hoe jouw organisatie ervoor staat: hoe inzetbaar jouw medewerkers zijn, in hoeverre leidinggevenden faciliteren en ondersteunen, en of er sprake is van een effectieve inzetbaarheidscultuur met bijbehorend beleid. De inzetbaarheidsscan stimuleert mensen ook om in beweging te komen. Inzicht én actie dus, op drie niveaus:

Medewerkers

Medewerkers krijgen via een persoonlijke rapportage inzicht in de eigen inzetbaarheid. En dat niet alleen: zij ontvangen praktische tips om werk te maken van hun inzetbaarheid. De tips zijn geformuleerd voor alle typen medewerkers, voor zowel diegenen die al aan hun ontwikkeling en inzetbaarheid werken als degenen die daar niet of nauwelijks mee bezig zijn.

Leidinggevenden

Leidinggevenden krijgen inzicht in de inzetbaarheid van de medewerkers in het team én het eigen handelen daarin. Zo zien zij bijvoorbeeld hoe zij scoren op hun ondersteunende rol, ten opzichte van een eventuele vorige meting en ten opzichte van de benchmark. Zij ontvangen concrete tips waarmee zij hun taak nog beter kunnen uitvoeren.

Organisatie

Het management van de organisatie krijgt zicht op de mate van inzetbaarheid van de hele organisatie én op de beleving van de inzetbaarheidscultuur en het bijbehorende beleid. Ook het management krijgt adviezen om de inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers te stimuleren.

Kirsten Smit, senior adviseur bedrijfsvoering bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB):
“Wij hebben de inzetbaarheidsscan in 2016 ingezet. De scan maakte duidelijk hoe onze medewerkers zichzelf scoorden ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. Sommige uitkomsten bevestigden het beeld dat wij zelf al hadden, maar sommige verbaasden ons. Zo bleek dat onze medewerkers hun externe inzetbaarheid relatief hoog inschatten. Terwijl de realiteit vaak anders is: eenvoudig administratief werk dat kan worden geautomatiseerd, verdwijnt in het digitaliseringstijdperk. Maar er komt ook ander werk bij. De scan hielp ons om het onderwerp bespreekbaar te maken en gerichte acties in te zetten. Zo is er een employability centrum opgericht. Hier kunnen medewerkers laagdrempelig terecht om bijvoorbeeld te onderzoeken wat hun loopbaankansen en –mogelijkheden zijn.”