Productiviteit is een belangrijk thema voor de concurrentiepositie van organisaties. Zonder ingrijpen staat de productiviteit bij veel organisaties zelfs onder druk, onder meer vanwege stijgende loonkosten. Een terechte vraag is dan ook: ‘Hoe word of blijf je een productieve organisatie?’ Het verhogen van de productiviteit van een organisatie valt en staat met meten en daarop sturen. Dat vereist drie soorten ingrepen die we in dit artikel presenteren.

Een productieve organisatie
Productiviteit is de hoeveelheid output per euro kosten aan productiemiddelen. Bijvoorbeeld het aantal geproduceerde stoelen per euro aan productiemiddelen.
Een productieve organisatie biedt een stimulerende en innovatieve omgeving waarin productieverlies wordt beperkt.

Herken je dit?
In jouw organisatie…
Productiviteit lastig te meten, ondanks dat er…

 • Wordt gewerkt met deadlines.
 • Budgetten zijn vastgesteld.

Dat roept de vraag op: ‘Hoe zorg je voor een optimale inzet?’

Hoe verbeter je de productiviteit? Draai aan drie knoppen

 • Verminder het productieverlies (overhead, ziekte, haperende ICT, …).
 • Neem stimulerende maatregelen (gericht op innovatie, bevlogenheid, benchmarking van prestaties en verkorting van doorlooptijden).
 • Beheers op een juiste manier de kosten.

Voorbeelden verminderen productieverlies

 • Beperk het ziekteverzuim.
 • Reduceer tijdsverlies in het primaire proces en verkort de doorlooptijden.
 • Zet enkel maatwerk in waar nodig.
 • Beperk de overhead, zonder de kwaliteit van de bedrijfsvoering te verlagen.

Voorbeelden stimulerende maatregelen

 • Zorg voor ICT en technische innovaties.
 • Benchmark prestaties en kosten, bijvoorbeeld in het Venster-dashboard.
 • Vergroot de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers.

Voorbeelden beheersen van kosten

 • Benchmark de kosten en bespreek de uitkomsten.
 • Stel targets. Bijvoorbeeld: stijging van kosten is minder dan de inflatie.

Meer weten?
Wil je meer weten over hoe je een productieve organisatie blijft of wordt? Met het Venster-dashboard vergelijk je eenvoudig je eigen managementinformatie met die van andere deelnemers.
Venster voor Bedrijfsvoering helpt publieke organisaties hun bedrijfsvoering te vergelijken met andere deelnemers. Leren door vergelijken.