Duurzaamheid is een van de grote thema’s van dit moment. Her en der ontstaan allerlei aanpakken om de planeet zo goed mogelijk door te geven aan de volgende generatie. Ook organisaties moeten eraan geloven. Een terechte vraag is dan ook: ‘Hoe worden we een duurzame organisatie?’

Schematische weergave waarin duurzaam een onderdeel is van nieuwe thema's binnen de strategische bedrijfsvoering.

Een duurzame organisatie

Duurzaamheid omvat vier hoofdthema’s:

 • Reductie van broeikasgassen;
 • Overstap naar onuitputtelijke en schone energie;
 • Circulair werken (afval wordt grondstof);
 • Sociale duurzaamheid.

 

Een duurzame organisatie werkt aan elk van deze thema’s en maakt een integrale afweging tussen kosten en effecten van de maatregelen. Duurzaamheid vraagt om een integrale aanpak.

 

Herken je dit?

In jouw organisatie…

 • Is duurzaamheid belegd bij een projectgroep.
 • Vindt shopgedrag plaats.
 • Is duurzaam inkopen alleen maar duurder.

 

Hoe word je een duurzame organisatie?

Een checklist:

 • Formuleer acties op vier niveaus:
  – Eigen gebouw en gedrag van medewerkers;
  – Duurzaam primair proces;
  – Duurzaam inkopen;
  – Stimuleren van klanten en/of inwoners van leveranciers
 • Formuleer meetbare doelen voor elk van de vier thema’s.
 • Maak deze doelen onderdeel van de organisatiestrategie.

 

Hoe weet je waar je staat?

Meet binnen jouw organisatie onder meer:

 • Duurzaamheid als gunningscriterium;
 • Social return;
 • Afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Wegingspercentage duurzame inkoop;
 • Energietransitie.

 

Hoe meet je die resultaten?
Met het Venster-dashboard vergelijk je eenvoudig je eigen managementinformatie, zoals het wegingspercentage van de duurzame inkoop en social return, met die van andere deelnemers. Venster voor Bedrijfsvoering helpt publieke organisaties hun bedrijfsvoering te vergelijken met andere deelnemers. Leren door vergelijken.