Inzicht gemeentefinancien

Het dashboard gemeentefinanciën van Venster is vanaf maart 2024 voor iedereen toegankelijk. Dat betekent dat iedere gemeente in Nederland toegang heeft tot alle data in het dashboard. Dit is goed nieuws voor gemeenten die inzicht willen krijgen in hun financiële positie.

Het dashboard is via deze pagina te raadplegen.

Inzicht in financiële positie

De financiële positie van gemeenten staat onder druk. Uitgaven stijgen en tegelijkertijd neemt de onzekerheid over de inkomsten toe. De huidige situatie vraagt om inzicht in financiën zodat de positie van gemeenten verbeterd kan worden. Met het dashboard kunnen gemeenten hun volledige jaarrekening eenvoudig vergelijken met andere gemeenten en ook de eigen ontwikkeling volgen in de afgelopen vijf jaar.

Via www.waarstaatjegemeente.nl was het dashboard Gemeentefinanciën deels openbaar. Nu is besloten het gehele dashboard toegankelijk te maken voor iedere gemeente.

Dashboard Gemeentefinanciën

Het dashboard geeft inzicht in de omvang van de baten en lasten per inwoner van een gemeente (begroting èn jaarrekening). Essentiële vragen over de exploitatie worden daarmee beantwoord. Denk aan vragen als: Voor welke taakvelden maakt mijn gemeente hogere kosten dan andere? Hoe ontwikkelt de inhuur zich? Op welke thema’s zetten we verhoudingsgewijs veel eigen personeel in? En hoe hoog is de lokale belastingdruk?

Het dashboard bevat cijfers van alle gemeenten in Nederland sinds 2018 en is gebaseerd op de open data die via Iv3 worden ontsloten door het CBS. Het dashboard geeft inzichten in diverse kosten-en batencategorieën per hoofdfunctie en taakveld. Je kunt zelf een Referentiegroepen samenstellen. Zo vergelijk je altijd met een groep die relevant is voor jouw gemeente.

Heb je vragen over het dashboard? Wij staan je graag te woord. Wil je in gesprek over je cijfers? We komen graag bij je langs of lichten het toe via MS Teams.

Ga gelijk aan de slag met het dashboard:

 

Een verdiepingsslag

Gemeenten die behoefte hebben aan een verdiepingsslag, kunnen toegang krijgen tot de kennisbank van Venster en aan de slag met verdiepingsmogelijkheden in het dashboard. Met de Benchmark Bedrijfsvoering is het mogelijk inzicht te krijgen in ICT-kosten, overhead, HRM-kengetallen etc. Met ons belevingsonderzoek breng je in kaart hoe medewerkers de bedrijfsvoering ervaren. Voor meer informatie, neem contact op met onze adviseurs via vensters@ictu.nl.

Over Venster

Venster is het onderzoeks-/adviesteam én sparringpartner van, voor en door de overheid gericht op het beter laten presteren van organisaties. We bieden een leerplatform met inzichten, kennis, onderzoeken en vergelijkingen rondom een heldere bedrijfsvoering, goed werkgeverschap en werkgeluk van medewerkers.