kwaliteit bedrijfsvoering

Voor het eerst kunnen we overheidsbreed een beeld presenteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoeringsfuncties: ict, financiën & control, personeel & organisatie, inkoop, communicatie, juridische diensten en secretariële ondersteuning. In het Werkonderzoek (BZK en CBS, 2022) is de kwaliteit van deze functies nu beoordeeld door 11.280 medewerkers van honderden organisaties, verspreid over acht sectoren binnen het openbaar bestuur.

In een artikel op Platform Overheid gaan Mark Huijben (managementadviseur bij Venster) en Venster-onderzoekers Sil Vrielink en Tessa Janssen in op de resultaten, achterliggende theorie en verbinden ze daar conclusies en aanbevelingen aan

Goed organiseren van bedrijfsvoeringsafdelingen

De genoemde functies omvatten bijna de gehele overhead. Alleen de facilitaire functie en het lijnmanagement ontbreken. In een ander artikel over het Werkonderzoek wordt ingegaan op de kwaliteit van het management. Daarnaast wordt in het WerkOmgeving BelevingOnderzoek (WOBO) de kwaliteit van de facilitaire functie van het Rijk onderzocht.

De overhead wordt vaak geassocieerd met het ‘vet’ van de organisatie. Uiteindelijk gaat het immers om de dienstverlening, het realiseren van maatschappelijke opgaven. Toch vervullen juist deze bedrijfsvoeringsafdelingen tezamen met het management een belangrijke functie: het sturen en ondersteunen van de organisatie. Hoe belangrijk dat precies is, wordt verder toegelicht in het artikel op Platform Overheid. Lees het volledige artikel.

Meer weten over bedrijfsvoering?

Met Venster voor Bedrijfsvoering geven we publieke organisaties inzicht in het presteren van hun bedrijfsvoering. We brengen de cijfers van ruim 130 publieke organisaties bij elkaar en bieden zo het juiste programma voor kwaliteitsmeting, kennisdeling, inzicht en groei.