Op vrijdag 28 juni vond een strategische bijeenkomst van Vensters over productiviteit plaats. Deelnemers waren managers en strategisch adviseurs vanuit diverse delen van de publieke sector. Centraal stond de vraag: hoe kunnen we het productiviteitsdenken binnen publieke organisaties vergroten? En wat is eigenlijk het nut en de noodzaak?

Productiviteit in de publieke sector

Productiviteitsstreven is een beproefd concept in het bedrijfsleven om organisaties efficiënter en/of effectiever te maken. Bij productiviteit gaat het om de verhouding tussen output en input. Hoe zit dat bij publieke organisaties? Bij gemeenten stuit dat op meetbaarheidsproblemen, volgens gastspreker Thomas Niaounakis van IPSE/TU Delft. IPSE/TU Delft heeft studies verricht naar de productiviteit van een groot aantal delen van de publieke sector. “Het is bij gemeenten wel mogelijk om die verhouding output-input per onderdeel te meten, maar niet voor het geheel. Desondanks is het voor gemeenten belangrijk om aandacht te hebben voor het geheel.”

Vensters-managementadviseur Walter Huith

Vensters-managementadviseur Walter Huith

Conclusie

“Duidelijk is dat productiviteit van publieke organisaties veel meer zou moeten leven dan het nu doet”, zo vat Vensters-managementadviseur Walter Huith samen. “Duidelijk is ook dat volharding van bestuurders nodig is om zaken voor elkaar te krijgen. We constateren dat organisaties behoefte hebben aan concrete handvatten om met het thema aan de slag te gaan. Voor doelmatigheid is wel enige aandacht van gemeenten. Mogelijk zijn de verplichte onderzoeken op dit terrein een aangrijpingspunt.”

Vervolg

Mede naar aanleiding van deze strategische sessie schrijft Mark Huijben, managementadviseur bij Vensters, een artikel over productiviteit in de publieke sector. Dit artikel verschijnt na de zomer en is het vijfde in een reeks over moderne publieke organisaties. Eerdere artikelen gingen over opgavegericht werken, duurzame organisaties en ‘de basis op orde’. Je kunt ze lezen op Venster voor Bedrijfsvoering, op Binnenlands Bestuur en op Platform Overheid. Wil je graag een of meerdere van deze artikelen lezen in gedrukte vorm? Laat het ons weten via vensters@ictu.nl.

Na de zomer organiseert Vensters een vervolgbijeenkomst over dit onderwerp. Wil je alvast jouw interesse hiervoor kenbaar maken? Mail ons: vensters@ictu.nl.