Siwert de Groot

"Ik heb dertig jaar ervaring in onderzoek, beleidsadvisering en management in de publieke, semi-publieke en private sector. Mijn inhoudelijke expertise ligt op het terrein van de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en personeelsbeleid in de publieke sector, de inrichting van het openbaar bestuur en governance vraagstukken."