We kijken met veel plezier terug op 2023. Samen met onze adviseurs en partners hebben we weer veel gedaan en gerealiseerd: van de publicatie van onderzoeksnotities over het Werkonderzoek 2022 tot de lancering van het instrument klachtenmanagement. Heel hartelijk dank voor jullie enthousiasme en samenwerking. Graag nemen we je mee langs een aantal hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Publicatie onderzoeksnotities en webinars Werkonderzoek 2022

Om inzicht te krijgen in de aantrekkelijkheid van het werk bij de overheid, voert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met CBS en ICTU periodiek een groot enquêteonderzoek uit: het Werkonderzoek. In 2023 zijn er verschillende onderzoeksnotities en rapporten over het Werkonderzoek 2022 gepubliceerd. Naast allerlei HR-thema’s wordt in het Werkonderzoek aandacht besteed aan diverse organisatievraagstukken en aan de integriteit en sociale veiligheid van medewerkers.
Ook organiseerden we dit jaar verschillende webinars. Met Tom Jessen als host en inspirerende experts uit diverse vakgebieden gingen we in gesprek over thema’s als duurzame inzetbaarheid, organisatiecultuur en managementkwaliteit.

Meer over het Werkonderzoek lees je hier

Vernieuwde Werkbelevingsscan

Dit jaar hebben we een van de meest gebruikte vragenlijsten van InternetSpiegel – de Werkbelevingsscan – vernieuwd. We hebben de vragenlijst actueler gemaakt door recente wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke uitdagingen te implementeren in de vragenlijst. Ook is de Werkbelevingsscan toegankelijker geworden voor gebruikers zodat organisaties gemakkelijk hun eigen onderzoek kunnen samenstellen.

De Werkbelevingsscan is gebaseerd op het Job Demands-Resources model uit de wetenschappelijke literatuur van Arnold Bakker, ook wel bekend als het JD-R model. Met dat model als uitgangspunt is aan de hand van verschillende theoretische concepten invulling gegeven aan de Werkbelevingsscan van InternetSpiegel. Met het model wordt inzicht verkregen in de relaties tussen werkkenmerken en werkuitkomsten.

Meer weten? Lees dan dit artikel.

Nieuw instrument: klachtenmanagement

Het Venster-dashboard is uitgebreid en aangescherpt. Sinds dit jaar is klachtenmanagement een nieuw onderdeel in het dashboard. Daarmee krijgen gemeenten inzicht in hoe zij scoren wat betreft het afhandelen van klachten. Ook ten opzichte van andere gemeenten. Klachten – en hoe daarmee om wordt gegaan – zijn een belangrijke indicator voor hoe gemeenten ervoor staan.

Meer over het Venster-dashboard lees je op deze pagina.

Budget Benchmark Gemeenten

De Budget Benchmark Gemeenten van Venster is dit jaar opgenomen in het dashboard Gemeentefinanciën van Waarstaatjgemeente.nl (VNG). Dit helpt gemeenten hun grip op hun bedrijfsvoering te verstevigen. De nieuwe indicatoren geven onder andere inzicht in de inkomsten en uitgaven van de gemeente, de verhouding tussen personeel in vaste dienst en ingehuurd personeel en de hoogte van de lokale belastingdruk per thema.

Hier lees je meer over de Budget Benchmark Gemeenten.

Het land in

Uiteraard zijn we met Venster ook weer het land ingegaan. Zo organiseerden we op 14 september de jaarlijkse Dag van de Duiding. Daar presenteerden we onder meer de belangrijkste resultaten en trends in gemeenteland. Hetzelfde deden we bij de jaarlijkse duiding van de RBB-groep. Ook kijken we terug op geslaagde bijeenkomsten zoals de leerkring in Noord-Brabant, een regiobijeenkomst bij de FAMO en het VNG Uitvoeringscongres waar we een presentatie verzorgden over bedrijfsvoering.

Tot volgend jaar!

We kijken uit naar al het moois in het nieuwe jaar en wensen je fijne dagen en een gezond 2024! Wil je op de hoogte gehouden worden over interessante thema’s als werkgeluk, bedrijfsvoering en aantrekkelijk werkgeverschap? Volg dan onze LinkedIn-pagina.

Namens het Venster-team