RBB Groep

ICTU-programma Vensters en de Rijksbrede Benchmark Groep (de RBB Groep) starten een samenwerking. Leden van de RBB Groep maken vanaf heden gebruik van benchmarkinstrument Vensters voor Bedrijfsvoering. Zij sluiten zich aan bij een groeiend aantal Vensters-deelnemers in de publieke sector.

De RBB Groep bestaat uit inmiddels 44 landelijk opererende uitvoeringsorganisaties, waaronder het CBS, het Kadaster, de politie, de RDW, Staatsbosbeheer en het RIVM. Programmaleider bij de RBB Groep, Marcel Oostland: “De aangesloten organisaties bij de RBB Groep streven naar continue verbetering van de kwaliteit van prestaties en de dienstverlening aan de burger. En focussen daarbij op leren van elkaar door onderzoek en verbinding. De samenwerking met Vensters is dus een logische en waardevolle match.”

Over Vensters

Als platform van en voor de overheid helpt Vensters met feitelijke inzichten, denkkaders en praktische handvatten voor betere bedrijfsvoering. Vensters biedt een benchmark van indicatoren (financiën, ICT, HRM, huisvesting, overhead), een kwaliteitsmeting van de bedrijfsvoering en leerkringen. Programma-manager Ester Baauw: “De RBB Groep is een leernetwerk. En Vensters voor Bedrijfsvoering is een benchlearning-instrument, je leert van de cijfers en van elkaar. Met Vensters stuur je niet meer op onderbuikgevoelens, maar handel je vanuit inzicht. Ons team kijkt uit naar een interessante en vruchtbare samenwerking.”

Dashboard Vensters voor Bedrijfsvoering

Het nieuwe dashboard van Vensters voor Bedrijfsvoering

Meer weten?

Meer weten over Vensters voor Bedrijfsvoering? Neem gerust contact met ons.