We bieden vanaf 2020 helaas geen Vensters voor Dienstverlening meer aan. Het instrument heeft veel inzicht en inspiratie opgeleverd en was de basis voor goede gesprekken en actie bij de deelnemers. Tegelijkertijd heeft het instrument niet zijn belofte ingelost. De brede scope van het instrument bleek, hoe wenselijk die inhoudelijk ook was, een grote hobbel bij het invullen van cijfers door en duiden van resultaten bij zoveel verschillende afdelingen. Daarnaast worden gemeenten op het gebied van cijfers over dienstverlening steeds beter bediend door Waar Staat je Gemeente. En door een instrument van de NVVB op het specifieke vlak van Publieksbalie.

In overleg met de stuurgroep van Vensters is daarom besloten om het instrument vanaf 2020 niet langer aan te bieden. Daarmee creëren we ruimte om in samenwerking met gemeenten in te springen op nieuwe ontwikkelingen.