Goed nieuws voor HR-managers: er is veel speelruimte om een goed werkend HR-systeem te ontwikkelen en de betrokkenheid van werknemers te verhogen. Een combinatie van diverse HR-activiteiten draagt daaraan bij. Dat blijkt uit onderzoek van Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Utrecht naar de relatie tussen HRM-activiteiten en het duurzaam welbevinden van medewerkers.

Voor het onderzoek maakten de wetenschappers gebruik van data van het medewerkersonderzoek van InternetSpiegel.

Het onderzoek

Onderzoek onder 30 (geanonimiseerde) publieke organisaties toont dat er niet één juiste manier is om het duurzaam welbevinden van medewerkers te verhogen. Er leiden meerdere wegen naar Rome, blijkt. ‘Dat betekent dat er heel wat speelruimte is voor HR-managers om een geschikt HR-systeem te ontwerpen gericht op het verhogen van de betrokkenheid en werktevredenheid in de eigen organisatie’, aldus de wetenschappers.

De vraag hoe HR-managers de speelruimte voor het ontwikkelen van een goed werkend HR-systeem het beste kunnen benutten, is dan ook niet eenduidig te beantwoorden. Er zijn, zo blijkt uit het onderzoek, diverse ingrediënten die bijdragen aan het verbeteren van de betrokkenheid van werknemers.

Verhogen van medewerkersbetrokkenheid

De studie toont onder meer aan dat het combineren van diverse HR-activiteiten – gericht op kunnen (bekwaamheid), willen (motivatie) en mogen (autonomie en participatie) – bijdragen aan een beter welzijn van medewerkers. Publieke organisaties die de genoemde combinatie van HR-activiteiten inzetten binnen het HR-systeem, scoorden hoger op betrokkenheid en werktevredenheid van medewerkers dan organisaties die dat niet doen. Die conclusie sluit aan op de zogeheten AMO-theorie dat uitgaat van het principe dat een combinatie van abilities (kennis en kunde), motivation (motivatie) en opportunity (ruimte) van belang is voor goed presteren. Concreet betekent dit het inzetten van bijvoorbeeld trainingen, het focussen op eerlijke beloning en beoordeling en het bieden van ruimte aan medewerkers.

Het gebruik van diverse HR-activiteiten is niet de enige manier om de medewerkersbetrokkenheid te verbeteren. De inzet van bekwaamheid-, motivatie- en opportuniteitsbevorderende HR-activiteiten in relatie met een werkcontext die zich kenmerkt door transformationeel leiderschap en een beperkte werkdruk, verhoogt ook de betrokkenheid en werktevredenheid van medewerkers.

Meerdere wegen naar Rome

Dat er dus meerdere manieren zijn om het duurzaam welbevinden van medewerkers te verhogen, moge duidelijk zijn. HR-managers die een mix van op elkaar afgestemde HR-activiteiten combineren met een transformationele leiderschapsstijl en een schappelijke werkdruk, kunnen dan ook bijdragen aan een hoge betrokkenheid en een hoge mate van werktevredenheid van medewerkers.

Interesse in dit thema voor jouw organisatie?

Wil je weten hoe medewerkers binnen jouw organisatie de uitgevoerde HR-activiteiten ervaren? Dan kun je een medewerkersonderzoek bij InternetSpiegel uitvoeren. Meer informatie vind je op www.effectory.com.

De volledige onderzoeksresultaten van de Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Utrecht ontvangen? Mail dan naar info@venster.nl.

Bron: Schouteten, R., van der Heijden, B., Peters, P., Kraus-Hoogeveen, S., & Heres, L. (2021). More roads lead to Rome. HR configurations and employee sustainability outcomes in public sector organizations. Sustainability, 13(21), 11698.