In opdracht van Universiteiten van Nederland is door ICTU onderzoek gedaan naar de werkdruk van medewerkers bij Nederlandse universiteiten. Het rapport ‘Werkdruk en uitputting bij medewerkers van universiteiten’ is onlangs gepubliceerd. De resultaten in het rapport zijn gebaseerd op het Werkonderzoek. Hieronder delen we de belangrijkste uitkomsten.

Voor het gehele rapport verwijzen we naar deze pagina. Een samenvattend artikel over het onderzoek is gepubliceerd in het vakblad TH&MA (Inforno).

De uitkomsten op een rij:

  • De werkdruk bij universiteiten is hoog, vooral onder het wetenschappelijk personeel.
  • 73% van het wetenschappelijk personeel ervaart veel of zeer veel werkdruk.
  • 35 à 45% rapporteert uitputtingsverschijnselen.
  • Ruim een derde van het wetenschappelijk personeel is na een werkdag volledig uitgeput.
  • 60% van de universiteitsmedewerkers vindt dat maatregelen tegen werkdruk en werkstress nodig zijn.
  • Ondanks de hoge werkdruk, zijn medewerkers bij universiteiten (zeer) tevreden met hun baan en met het team waarin zij werken.

Werkonderzoek

Om inzicht te krijgen in de aantrekkelijkheid van het werk bij de overheid, voert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met CBS en ICTU periodiek een groot enquêteonderzoek uit: het Werkonderzoek. Het Kernrapport, dat is samengesteld door Venster voor Medewerkers (ICTU), is te raadplegen op deze pagina.