Het design van online vragenlijsten wordt vaak ontworpen op basis van de kennis of intuïtie van de onderzoeker, zelden op wat het beste werkt. En dat terwijl uit studies blijkt dat de keuze van de lay-out van vragenlijsten een significant effect kan hebben op de antwoorden van respondenten. Wetenschappers van Venster voor Medewerkers, Universiteit van Utrecht en Erasmus Universiteit Rotterdam onderzochten daarom diverse type designs van vragenlijsten in relatie met de respons. 

Het gehele artikel over online vragenlijsten en de resultaten uit het onderzoek van Effectory en Venster voor Medewerkers verscheen in de 94e editie van CLOU, het Magazine voor Marketing Insights & Digital Analytics. 

 

Het design van online vragenlijsten

De laatste jaren wordt er in het design van online vragenlijsten veelal gebruik gemaakt van afbeeldingen zoals emoji’s of sterren. Onduidelijk was welke invloed dat had op de antwoorden van respondenten. Voor het onderzoek naar het optimaal gebruiken van online vragenlijsten, is een uitgebreid experiment gedaan met de software en designs van Effectory.

In het Flitspanel, een online access panel opgezet door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn in juni 2017 verschillende vragenlijstdesigns onder de loep genomen. De wetenschappers legden acht type designs (smiley’s, sterren, harten, buttons, gekleurde buttons, tile-grid met kleur, tile-grid zonder kleur en radio-button-grid) voor en onderzochten of ze vergelijkbare resultaten en gebruikerservaringen opleverden.

 

Smiley’s

 

Sterren

 

Harten

 

Gekleurde buttons

 

Buttons

 

Gekleurd tile-grid

 

Tile-grid

 

Radio-button-grid

 

De resultaten

Uit de evaluatie-vragen blijkt dat het gebruik van smiley’s respondenten het meeste aanspreekt. Daarbij dient de kanttekening geplaatst te worden dat emoji’s als smiley’s niet bij iedere vraag ingezet kunnen worden. Daarnaast leidt het gebruik van hartjes tot een hogere gemiddelde score (mogelijke verklaring: één hartje is ook al liefde). Dat betekent dat je voorzichtig om dient te gaan met het trekken van conclusies als je de resultaten van onderzoeken vergelijkt waarin gebruik is gemaakt van verschillende designs. Het gevonden effect kan namelijk ook een design-effect zijn.

Het opstellen van online vragenlijsten vraagt dus om bewust nadenken over de lay-out. De resultaten uit het onderzoek zijn een kleine stap voorwaarts in de richting van het kiezen van het optimale design van online vragenlijsten.

 

Vragen over het onderzoek?
Heb je vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Brenda Vermeeren via brenda.vermeeren@ictu.nl.

 

Wil je graag aan de slag met Venster voor Medewerkers?
Wil je graag snel aan de slag met Venster voor Medewerkers? Neem dan contact op met Marc Meijer van Effectory via 020 30 50 102 of Internetspiegel@Effectory.com. Meer informatie vind je ook online. Heb je een lopende overeenkomst met ons? Dan nemen wij spoedig contact op om het vervolg en de wensen te bespreken.