2019 was voor het medewerkersonderzoek van InternetSpiegel een succesvol jaar. We noteerden het hoogste aantal deelnemers ooit (130), kregen een mooi rapportcijfer voor de klanttevredenheid (9,1) en we zetten flink in op de ontwikkeling van het medewerkersonderzoek. Deelnemers maakten kennis met vernieuwde inhoud, flexibel onderzoek en een gemoderniseerd design. Een vraaggesprek met Yme Dijkstra, consultant bij onze exploitant Effectory, over de successen van het afgelopen jaar.

Wat is jullie ambitie als exploitant?

Yme: Wij geloven dat de overheid optimaal functioneert als medewerkers positief met elkaar in verbinding staan. Ook als die verbinding door alle coronamaatregelen (bijna) alleen nog via de digitale weg bestaat. Met het medewerkersonderzoek van InternetSpiegel spiegelen, prikkelen en adviseren wij overheidsorganisaties om de basis te leggen voor besluiten en vervolgacties. Zo werken we aan een betere overheid.

Wat kun je vertellen over de deelnemers van InternetSpiegel?

Niet eerder voerden zo veel organisaties medewerkersonderzoek uit met InternetSpiegel. In 2019 hielpen we 130 organisaties om vanuit de feedback van medewerkers verbeterstappen te zetten. 38 daarvan maakten voor het eerst gebruik van deze dienstverlening. De diversiteit aan organisaties is hierbij groot. Zo komen we bij grote uitvoeringsorganisaties, ZBO’s en departementen, maar ook bij veel verschillende decentrale overheden.

Bijzonder om hierbij te vermelden, is het feit dat ook op sectorgebied veel gebeurt. Voor zowel de Rechtspraak als de Waterschappen is sectorbreed onderzoek gedaan door middel van een groepstraject. Alle organisaties uit deze sectoren namen hieraan deel wat heeft gezorgd voor onderlinge inspiratie en kennisdeling op de voor hen belangrijke thema’s. Sectorrapportages met onderzoeksdata, verhalen en best practices zijn het mooie gevolg. 

De belangrijkste voorspellers van het succes van InternetSpiegel zijn volgens jullie…?

Hoge tevredenheid en enthousiasme van klanten. Wij geloven dat dit de belangrijkste voorspellers zijn voor het succes van InternetSpiegel. De klanttevredenheid in 2019 is met een NPS van 53 – boven de 50 is excellent – en een algemeen tevredenheidscijfer van een 9,1 zelden hoger geweest! Hier zijn we bijzonder trots op en het geeft ons het vertrouwen met deze organisaties verder te bouwen aan goed werkgeverschap binnen de overheidssector. De feedback die zij ons meegeven, gebruiken we om te werken aan innovatie.

Werken aan innovatie: wat betekent dit concreet?

Om aan te blijven sluiten bij de wensen uit de markt zijn innovaties doorgevoerd op de inhoud van het instrumentarium, flexibele manieren van meten en een moderne look en feel.

De nieuwe Werkbelevingsscan van InternetSpiegel is de opvolger van het bekende ‘Werkplezier-onderzoek’. De belangrijkste inhoudelijke update is dat de Werkbelevingsscan niet langer medewerkerstevredenheid als uitgangspunt neemt, maar welzijn. Dit biedt een breder perspectief op de gesteldheid van medewerkers dan alleen tevredenheid. Welzijn vertaalt zich door naar bevlogenheid, betrokkenheid, herstelbehoefte en sociale veiligheid als kernthema’s. We onderzoeken vervolgens beïnvloeders vanuit individuele-, team- en organisatiekenmerken en hebben aandacht voor de prestaties van medewerkers.

En hoe zit het met flexibel meten?

Sommige deelnemers van InternetSpiegel zijn begonnen met het uitvoeren van flexibel onderzoek. Dit is een combinatie van centraal medewerkersonderzoek en decentraal/ kortcyclisch ingericht onderzoek. Teams kunnen bijvoorbeeld na een centraal onderzoek via een online portal zelf, indien gewenst, kortcyclisch onderzoeken opstarten. Kern van deze aanvullende onderzoeksmethoden is een bepaalde mate van flexibiliteit. Flexibel meten wordt steeds meer de norm.

Organisaties kunnen grofweg op vier assen flexibiliteit inbouwen:

  • Wil je jaarlijks onderzoek of juist iets kortcyclisch (maandelijks)?
  • Zijn de vragen voor iedereen hetzelfde of bied je vrijheid om de inhoud door onderdelen (deels) zelf te bepalen?
  • Is het onderzoek bedoeld voor één of meerdere specifieke doelgroepen?
  • Wordt het onderzoek centraal georganiseerd of hebben teams zelf de regie over hun meting?

Wat houdt de moderne look en feel in?

Om medewerkers te stimuleren deel te nemen aan de onderzoeken van InternetSpiegel zijn de vragenlijsten intuïtief, via één klik toegankelijk en geoptimaliseerd voor alle devices. Op basis van gebruikersonderzoek onder ruim zevenduizend respondenten (werkzaam binnen de overheid) is gekozen voor een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke lay-out. Het vernieuwde design kan rekenen op enthousiasme van de respondenten in het gebruikersonderzoek: zij beoordelen de uitstraling en de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe vragenlijst met een ruime voldoende.

Hoe kunnen geïnteresseerde overheidsorganisaties deelnemen aan het medewerkersonderzoek van InternetSpiegel?

Heel simpel. Heb je interesse? Bezoek dan onze website en vraag een demo aan of neem contact met ons op.