Privacybeleid

In de onderstaande privacyverklaring leest u hoe Venster met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Deze privacyverklaring geldt voor de website Venster.nl, niet voor de verschillende instrumenten. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen via info@venster.nl

 

Privacyverklaring

Venster hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy rondom het gebruik van de website Venster.nl. Venster handelt hierbij als het gaat om privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Venster is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de website Venster.nl. Venster verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, behalve als wet- en regelgeving hiertoe verplichten. De persoonsgegevens worden door Venster uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die op deze pagina worden omschreven. In alle andere gevallen worden bedoelde persoonsgegevens vernietigd.

 

Gebruik van gegevens

Via de website Venster.nl worden persoonsgegevens verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u in contact met ons wilt komen, zich aan wilt melden voor een bijeenkomst, informatie wilt ontvangen of een digitaal magazine. Persoonsgegevens die u op deze wijze via een van de contactadressen op de website opgeeft, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

De persoonlijke informatie die u ons verschaft wanneer u contact met ons opneemt wordt vertrouwelijk behandeld. Wij vragen u niet meer gegevens te sturen dan strikt noodzakelijk is.

Ontvangt u informatie die u niet meer wilt ontvangen, dan kunt u ons dat laten weten via een bericht aan info@Venster.nl.
Voor diensten zoals een digitaal magazine, kunt u zich aan- of afmelden. Na afmelding worden uw gegevens verwijderd van de verzendlijst.

 

Webstatistieken

Venster gebruikt webstatistieken zodat we de website beter op bezoekers kunnen afstemmen. Daarvoor gebruiken we het open source webanalysepakket Piwik. De verzamelde gegevens gebruiken we niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website.

 

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over gebruik van webstatistieken of de bescherming van uw privacy in relatie tot de website Venster.nl, dan kunt u contact opnemen met Venster via info@venster.nl.

Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht zich tot Venster te richten met een verzoek om inzage.  U kunt ook hiervoor contact opnemen met Venster via info@venster.nl. Schriftelijke verzoeken voor inzage of correctie stuurt u, onder vermelding van ‘privacy’ aan:

Venster
Postbus 84011
2508 AA Den Haag