Donderdag 16 december vond het webinar ‘Innovatie Barometer Overheid 2021: Lessen voor een goed innovatieklimaat’ plaats. Over de Innovatie Barometer Overheid 2021, de stand van de innovatieontwikkelingen binnen het openbaar bestuur en de lessen voor de toekomst.
Op deze pagina vind je de ondertitelde opname van het webinar, de links die zijn gedeeld in de chat en de presentatie van Siwert de Groot.

Terugkijken webinar

 

Benieuwd naar de presentatie van Siwert de Groot: Lessen voor een goed innovatieklimaat? Stuur dan een mail naar info@venster.nl.

 

Handige links

Innovatie Barometer Overheid 2021

Op 11 november 2021 publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de eerste Innovatie Barometer Overheid. Hiermee wordt voor het eerst een systematisch en gestructureerd overzicht gepresenteerd van de innovatie-ontwikkelingen binnen het Nederlandse openbaar bestuur. De Innovatie Barometer Overheid bouwt voort op een survey-aanpak die in Denemarken en andere Scandinavische landen gangbaar is. Hierdoor is er ook een internationale benchmark in de Barometer opgenomen.
Maar liefst 86% van de organisaties die hebben deelgenomen aan de survey, gaf aan in de afgelopen twee jaar een innovatie geïmplementeerd te hebben. De Innovatie Barometer biedt ook inzichten ten aanzien van de typen innovaties die ontwikkeld worden, de wijze waarop ze tot stand komen en wat de rendementen zijn in termen van publieke waarde. Ook werd duidelijk welke belemmeringen en welke stimulansen men bij innoveren ervaart. Verder verschaft de Barometer een beeld van de drivers van innovatie en het innovatieklimaat binnen Nederlandse overheidsorganisaties.

De gasten

Het gesprek aan tafel ging in op wat er goed gaat op het vlak van innovatie, maar ook op welke uitdagingen er nog opgepakt moeten worden en wat daarvoor nodig is.
De gasten:

Frans van Dongen, programmamanager bij het ministerie van BZK en initiatiefnemer van de Innovatie Barometer Overheid
De aanleiding, het doel, de ambitie en de samenhang met andere initiatieven

Siwert de Groot, onderzoeksprojectleider van de Innovatie Barometer Overheid (vanuit ICTU)
Presentatie en toelichting onderzoeksresultaten

Menno Spaan, directeur Haagse Beek organisatieadvies en innovatie-expert
Duiding onderzoeksresultaten, aan de hand van diverse succesvolle innovaties

De gespreksleider

Sicco Louw, gespreksleider, voormalig directeur Communicatie van het ministerie van BZK en nu werkzaam als manager bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd