Menukaart medewerkersonderzoeken Rijk

Wil je inzicht in medewerkersbeleving…

… op Rijksbreed niveau en trends door de tijd? Eventueel met vergelijking van het Rijk met andere sectoren?

Werkonderzoek

Doel en wanneer in te zetten
Inzicht in (sectorale) trends door de tijd, Rijkbrede monitor.

Wat is het
Periodiek (elke 3 jaar, meest recente meting 2022) en sectoraal onderzoek, waarbij inzicht gegeven wordt in beleving van ambtenaren over werk en organisatie.

Bereik
Hele publieke sector. Rijksbreed, vergelijking met andere sectoren openbaar bestuur, onderwijs en de markt.

Mogelijkheden
Sectorale analyses, analyse per thema, databestanden.

Meer weten
Tessa Janssen
06-46826100
tessa.janssen@ictu.nl

Sil Vrielink
06-41820765
sil.vrielink@ictu.nl

… binnen jouw organisatie (met benchmarks en handvatten voor organisatieverbetering?

Internetspiegel
medewerkersonderzoek

Doel en wanneer in te zetten
Inzicht in beleving binnen jouw organisatie van baan, werk, team management e.d., verbeteren van organisatieprestaties, leren van vertrekkende medewerkers.

Wat is het
Centraal, flexibel en kortcyclisch medewerkersonderzoek voor organisaties en teams om prestaties van en binnen organisaties te verbeteren.

Bereik
Individuele organisaties en teams met externe en interne benchmarks. Ook gezamenlijk in te zetten (Bijvoorbeeld per sector).

Mogelijkheden
Inzetten per team of organisatie, overkoepelende sectorale analyses.

Meer weten
Catharina Kolar
06-21137503
catharina.kolar@ictu.nl

Thomas Hettema
06-19933359
thomas.hettema@ictu.nl

… in een actueel thema op Rijksbreed niveau en eventueel in vergelijking met andere overheidssectoren?

Flitspanel

Doel en wanneer in te zetten
Inzicht in actuele vraagstukken over werken in de semipublieke sector, HRM en werkgeverschap, Rijksbreed.

Wat is het
Overheidspanel voor actuele vragen over werken bij en aan de overheid, op aanvraag in te zetten.

Bereik
Rijksbreed, openbaar bestuur en overige publieke sector.

Mogelijkheden
Flitsonderzoek zelf inzetten.

Meer weten
Catharina Kolar
06-21137503
catharina.kolar@ictu.nl

Thomas Hettema
06-19933359
thomas.hettema@ictu.nl

… voor input voor het Rijksbrede personeelsbeleid van alle medewerkers van het Rijk en/of voor specifieke doelgroepen binnen het Rijk?

Personeelsenquête Rijk

Doel en wanneer in te zetten
Inzichten voor personeelsbeleid. Rijksbreed en voor specifieke doelgroepen in het Rijk.

Wat is het
Onderzoek onder (groepen of alle)medewerkers van het Rijk om input te krijgen voor personeelsbeleid, max. 5 onderzoeken per jaar.

Bereik
Rijksbreed, steekproeven voor diverse doelgroepen mogelijk.

Mogelijkheden
Onderzoeksvoorstel indienen bij ICOP.

Meer weten
Tessa Janssen
06-46826100
tessa.janssen@ictu.nl

Sil Vrielink
06-41820765
sil.vrielink@ictu.nl

Of heb je een kennisvraag over het werken in en aan overheidsorganisaties? Heb je een andere vraag met betrekking tot HR-vraagstukken? Wil je sparren over goed werkgeverschap en werkgeluk?

Onderzoek op maat

Doel en wanneer in te zetten
Andere vragen met betrekking tot werken in en aan overheidsorganisaties.

Wat is het
Kwantitatief en kwalitatief onderzoek, desk research, advisering, rapportages, presentaties en workshops.

Bereik
Rijksbreed, openbaar bestuur en overige publieke sector.

Mogelijkheden
Op maat.

Meer weten
Titia Sietsma
06-51451910
titia.sietsma@ictu.nl

Lea Mazor
06-54225159
lea.mazor@ictu.nl