Behoud beste krachten: voorkom verlies aan kwaliteit

Hoe beter medewerkers in de publieke sector functioneren, hoe groter het effect van die productiviteit op hun baanmobiliteit. Of dat nu bij hun eigen werkgever is of bij andere werkgevers binnen of buiten de overheid. Maar boven de 55 jaar neemt dat effect drastisch af, concluderen arbeidsmarktprofessor Frank Cörvers en onderzoeker Rogier Goedhart.

frank-en-rogier

Over dit onderwerp vindt u op deze pagina:

  • een kort artikel met de belangrijkste resultaten en aanbevelingen
  • een uitgebreide(re) analyse
  • een kort filmpje met het belangrijkste advies

Over het Werkonderzoek

Venster voor Medewerkers doet iedere 3 jaar een groot Werkonderzoek onder 100.000 ambtenaren, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Werkonderzoek is sinds 2019 de vervanger van het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek.