Beste Overheidsorganisatie

Een van de instrumenten om overheidsorganisaties tot betere prestaties te stimuleren, is de verkiezing van de Beste Overheidsorganisatie. De winnaars krijgen veel publicitaire aandacht. En dat heeft positieve gevolgen voor hun reputatie en imago, en voor hun positie als werkgever op de arbeidsmarkt. De goede voorbeelden vormen een inspiratiebron voor andere overheidsorganisaties die ook weer beter gaan presteren. Goed voor henzelf, goed voor de burger.

We blikken terug met de Beste Overheidsorganisaties van 2019, 2018 en 2017: wat heeft de prijs hen gebracht?

marcel

Over dit onderwerp vindt u op deze pagina:

  • drie kort interviews met de prijswinnaars van 2019, 2018 en 2017
  • de inzendingen van de drie prijswinnaars
  • filmpjes van de drie prijswinnende organisaties
  • de juryrapporten

Over het Werkonderzoek

Venster voor Medewerkers doet iedere 3 jaar een groot Werkonderzoek onder 100.000 ambtenaren, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Werkonderzoek is sinds 2019 de vervanger van het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek.