Bevlogen en betrokken medewerkers in de publieke sector

Werknemers van publieke organisaties minder bevlogen en betrokken dan hun collega’s in de private sector? Onzin, dit vooroordeel klopt niet. Ook het beeld dat publieke organisaties per definitie log, wars van verandering en bureaucratisch zijn, is een mythe. Dat constateren hoogleraar Bram Steijn en universitair docent Brenda Vermeeren. Zij benadrukken het belang van passend leiderschap en een open organisatiecultuur.

brenda-en-bram

Over dit onderwerp vindt u op deze pagina:

  • een kort artikel met de belangrijkste resultaten en aanbevelingen
  • een uitgebreide(re) analyse

Uitgelicht

Betrokkenheid en bevlogenheid naar sector

Figuur Steijn en Vermeeren, bron: Ministerie van BZK

Over het Werkonderzoek

Venster voor Medewerkers doet iedere 3 jaar een groot Werkonderzoek onder 100.000 ambtenaren, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Werkonderzoek is sinds 2019 de vervanger van het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek.