Doe er alles aan om kansrijke ambtenaren te behouden

Strategische personeelsplanning (SPP) in de publieke sector vraagt om een actief, toekomstgericht doelgroepenbeleid. Zorg dat de mensen met zeer slechte kansen op de arbeidsmarkt intern kunnen doorstromen. En doe er alles aan om de meest kansrijke ambtenaren te behouden. Aldus Ben Rogmans, directeur Arbeidsmarktkansen.nl.

Portret-Ben Rogmans

Over dit onderwerp vindt u op deze pagina:

  • een kort artikel met de belangrijkste resultaten en aanbevelingen
  • een uitgebreid(er) artikel
  • een kort filmpje met het belangrijkste advies

Over het Werkonderzoek

Venster voor Medewerkers doet iedere 3 jaar een groot Werkonderzoek onder 100.000 ambtenaren, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Werkonderzoek is sinds 2019 de vervanger van het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek.