Draagvlak voor prestatiegerichte beloning groter dan gedacht

Hoe kom je in aanmerking voor de titel Beste Overheidsorganisatie van het Jaar? Managementadviseur Mark Huijben bestudeerde finalisten van deze verkiezing, wetenschappelijke onderzoeken, managementboeken en inzichten vanuit het benchmarkprogramma Vensters voor Bedrijfsvoering, en kwam tot een antwoord. Vijf tips om ter harte te nemen.

img_6242

Over dit onderwerp vindt u op deze pagina:

  • een kort artikel met de belangrijkste resultaten en aanbevelingen
  • een uitgebreide(re) analyse
  • een kort filmpje met het belangrijkste advies

Over het Werkonderzoek

Venster voor Medewerkers doet iedere 3 jaar een groot Werkonderzoek onder 100.000 ambtenaren, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Werkonderzoek is sinds 2019 de vervanger van het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek.