Houd niet-integer gedrag continu op de agenda

Hoe denken medewerkers van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over het integriteitsklimaat in het integriteitsbeleid van hun organisaties? En hoe vaak nemen ze niet-integer gedrag waar? Dat laatste gebeurt maar weinig, stelt Zeger van der Wal (Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden).

Van der Wal schreef er het essay ‘Integriteit bij de overheid: een sfeerimpressie’ over. Hij baseert zich daarin opde resultaten van het WERKonderzoek 2019. Waar mogelijk maakt hij vergelijkingen met de resultaten van de Monitor Integriteit en Veiligheid 2016,waarin aan een vergelijkbare populatie deels dezelfdevragen zijn gesteld.

zeger

Over dit onderwerp vindt u op deze pagina:

  • een kort artikel met de belangrijkste resultaten en aanbevelingen
  • een uitgebreide(re) analyse
  • een kort filmpje met het belangrijkste advies

Video

De belangrijkste adviezen

Bron: ministerie van BZK

Terugkijken WERKwebinar 25 juni: Integriteit en sociale veiligheid

Integer en veilig werkklimaat creëren? De rol van leidinggevenden is cruciaal
Door: Sandra Groeneveld en Zeger van der Wal

Achtergrond

Artikelen

Over het Werkonderzoek

Venster voor Medewerkers doet iedere 3 jaar een groot Werkonderzoek onder 100.000 ambtenaren, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Werkonderzoek is sinds 2019 de vervanger van het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek.