Leren van Europa

De Nederlandse overheid en digitalisering: het is niet altijd een gelukkig huwelijk. Veel digitaliseringsprojecten gaan gepaard met problemen, zoals op het terrein van de rechterlijke macht. Het project dat in 2018 digitaal procederen mogelijk moest maken, mislukte en kostte uiteindelijk 200 miljoen euro.

Of neem het debacle rond de digitalisering van strafdossiers waar het ministerie van Justitie in 2013 de stekker uittrok. Een vergelijkbare worsteling doet zich voor bij het toeslagenstelsel waar de Belastingdienst maar geen grip op krijgt.

schermafbeelding-2020-03-20-om-131817

Niet alleen de Nederlandse overheid ziet zich gesteld voor digitale uitdagingen. Andere Europese landen zoeken oplossingen voor vergelijkbare problemen en knelpunten. Wat kunnen we van hun kennis en ervaringen leren? Het European Institute of Public Administration in Maastricht organiseert elke twee jaar de verkiezing voor de European Public Sector Award (EPSA). Deze verkiezing levert diverse succes- volle praktijkvoorbeelden op, een rijke inspiratiebron. Vier voorbeelden.

Achtergrond

Artikelen

Links

  • Website EPSA met meer informatie over de inzendingen voor de ESPA-verkiezingen sinds 2009

Over het Werkonderzoek

Venster voor Medewerkers doet iedere 3 jaar een groot Werkonderzoek onder 100.000 ambtenaren, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Werkonderzoek is sinds 2019 de vervanger van het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek.