Meer aandacht nodig voor agentschappen en zbo’s

Lange tijd was er maar weinig belangstelling voor het functioneren van uitvoeringsorganisaties. Die aandacht neemt sinds een aantal jaren toe, maar er mag nog wel een tandje bij, betoogt Thomas Niaounakis (IPSE Studies). Om de kwaliteit van zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en agentschappen beter te waarborgen.

thomas

Over dit onderwerp vindt u op deze pagina:

  • een kort artikel met de belangrijkste resultaten en aanbevelingen
  • een uitgebreid(er) artikel
  • een kort filmpje met het belangrijkste advies

Achtergrond

Artikelen

Over het Werkonderzoek

Venster voor Medewerkers doet iedere 3 jaar een groot Werkonderzoek onder 100.000 ambtenaren, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Werkonderzoek is sinds 2019 de vervanger van het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek.