Meer betrokken en bevlogen medewerkers? Scherp je missie aan

Niet de structuur van een overheidsorganisatie bevordert een succesvolle aanpassing aan de veranderende wereld, maar de cultuur. Alle reden voor Krispijn Faddegon, Marije de Goede en Alex Straathof (Hogeschool van Amsterdam) om te onderzoeken hoe die cultuur zich verhoudt tot de tevredenheid, bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers, en hun perceptie over de prestaties van hun organisatie.

krispijn-en-alex (1)

Over dit onderwerp vindt u op deze pagina:

  • een kort artikel met de belangrijkste resultaten en aanbevelingen
  • een uitgebreid(er) artikel
  • een kort filmpje met het belangrijkste advies

Over het Werkonderzoek

Venster voor Medewerkers doet iedere 3 jaar een groot Werkonderzoek onder 100.000 ambtenaren, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Werkonderzoek is sinds 2019 de vervanger van het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek.