Meer, minder of andere medewerkers nodig? Kom met een visie!

Liever een heldere langetermijnvisie op de samenstelling van je personeel dan een ad hoc reactie in crisistijd. En combineer beleid voor oudere werknemers met het aantrekken van jongeren. “Profiteer van de frisse onbevangen inzichten van jonge instromers”, adviseren Gerrit Dijkstra en Frits van der Meer (Universiteit Leiden).

img_6240

Over dit onderwerp vindt u op deze pagina:

  • een kort artikel met de belangrijkste resultaten en aanbevelingen
  • een uitgebreide(re) analyse
  • een kort filmpje met het belangrijkste advies

Over het Werkonderzoek

Venster voor Medewerkers doet iedere 3 jaar een groot Werkonderzoek onder 100.000 ambtenaren, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Werkonderzoek is sinds 2019 de vervanger van het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek.