Minder regels, meer interesse: zo houd je mensen inzetbaar

Hoe houden we nu en in de toekomst goede mensen gemotiveerd voor een baan bij de overheid? Onder andere met oprecht geïnteresseerde managers en minimale regeldruk. “Wij nodigen betrokken partijen uit om regels eens kritisch onder de loep te nemen: zijn ze echt noodzakelijk?”

Beatrice van der Heijden & Brenda Vermeeren

foto 1-a

Over dit onderwerp vindt u op deze pagina:

  • een kort artikel met de belangrijkste resultaten en aanbevelingen
  • een uitgebreide(re) analyse
  • een kort filmpje met het belangrijkste advies

Over het Werkonderzoek

Venster voor Medewerkers doet iedere 3 jaar een groot Werkonderzoek onder 100.000 ambtenaren, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Werkonderzoek is sinds 2019 de vervanger van het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek.