Organisatieveranderingen maken meer kapot dan je lief is

Ben je voor een vacature op zoek naar een superambtenaar? Stop daarmee! Selecteer liever een kandidaat die vriendelijk is en emotioneel stabiel. Grote kans dat je daarmee een bevlogen ambtenaar in huis haalt die niet snel opgebrand raakt. Dit advies komt van Rick Borst, Eva Knies en Peter Leisink (USBO). Zij onderzochten hoe werkeisen het welzijn van ambtenaren beïnvloeden.

rick-en-eva

Over dit onderwerp vindt u op deze pagina:

  • een kort artikel met de belangrijkste resultaten en aanbevelingen
  • een uitgebreide(re) analyse
  • een kort filmpje met het belangrijkste advies

Over het Werkonderzoek

Venster voor Medewerkers doet iedere 3 jaar een groot Werkonderzoek onder 100.000 ambtenaren, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Werkonderzoek is sinds 2019 de vervanger van het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek.