Sociale veiligheid als thema bij beoordeling leidinggevenden

Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het creëren van een werkklimaat waarin medewerkers zich veilig voelen, hun mening durven geven en waarin ze niet bang hoeven zijn voor intimidatie of discriminatie. Sociale veiligheid zou dan ook een centraal thema moeten zijn bij de selectie en beoordeling van leidinggevenden.

Sandra Groeneveld & Maria Tiggelaar

img_6389

Over dit onderwerp vindt u op deze pagina:

  • een kort artikel met de belangrijkste resultaten en aanbevelingen
  • een uitgebreide(re) analyse
  • een kort filmpje met het belangrijkste advies

Video

De belangrijkste adviezen

Bron: ministerie van BZK

Terugkijken WERKwebinar 25 juni: Integriteit en sociale veiligheid

Integer en veilig werkklimaat creëren? De rol van leidinggevenden is cruciaal
Door: Sandra Groeneveld en Zeger van der Wal

Over het Werkonderzoek

Venster voor Medewerkers doet iedere 3 jaar een groot Werkonderzoek onder 100.000 ambtenaren, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Werkonderzoek is sinds 2019 de vervanger van het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek.