Technologie een bedreiging? Vraag het de werkenden!

“Robots pakken onze banen af.” Het is een veelgehoord doomscenario over de gevolgen van nieuwe technologie op werk(gelegenheid). Zijn ambtenaren hier ook bang voor? Beperkt, zo stellen Tanya Bondarouk en Jeroen Meijerink (Universiteit Twente) vast. Maar let op, blijf je werknemers stimuleren om hun kennis en vaardigheden op peil te houden.

jeroen-en-tanya

Over dit onderwerp vindt u op deze pagina:

  • een kort artikel met de belangrijkste resultaten en aanbevelingen
  • een uitgebreide(re) analyse
  • een kort filmpje met het belangrijkste advies

Over het Werkonderzoek

Venster voor Medewerkers doet iedere 3 jaar een groot Werkonderzoek onder 100.000 ambtenaren, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Werkonderzoek is sinds 2019 de vervanger van het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek.