Vergroot het bewustzijn van de regionale verschillen

Hoogopgeleide professional in de Randstad: verdiep je eens wat meer in de regio! Breng een bezoek aan Friesland of Limburg om de zorgen van de mensen te ervaren en te begrijpen. Dat maakt je beter in staat tot ‘plaatsgevoelig’ beleid, en dat is hard nodig om Nederland goed te kunnen besturen. Caspar van den Berg (Rijksuniversiteit Groningen) verduidelijkt deze oproep.

caspar

Over dit onderwerp vindt u op deze pagina:

  • een kort artikel met de belangrijkste resultaten en aanbevelingen
  • een uitgebreid(er) artikel
  • een kort filmpje met het belangrijkste advies

Over het Werkonderzoek

Venster voor Medewerkers doet iedere 3 jaar een groot Werkonderzoek onder 100.000 ambtenaren, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Werkonderzoek is sinds 2019 de vervanger van het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek.