Vrouwelijke leidinggevenden scoren op vele fronten beter

Vrouwelijke leidinggevenden: hadden we er daar maar meer van. Die gedachte komt op bij lezing van het artikel van Max van Lent en Robert Dur over mannelijke en vrouwelijke leidinggevenden in de publieke sector. Zowel mannen als vrouwen oordelen positiever over vrouwelijke dan over mannelijke leidinggevenden. Spread the word!

img_6242

Over dit onderwerp vindt u op deze pagina:

  • een kort artikel met de belangrijkste resultaten en aanbevelingen
  • een uitgebreid(er) artikel
  • een kort filmpje met het belangrijkste advies

Over het Werkonderzoek

Venster voor Medewerkers doet iedere 3 jaar een groot Werkonderzoek onder 100.000 ambtenaren, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Werkonderzoek is sinds 2019 de vervanger van het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek.