Werkdruk, bevlogenheid en vrijwillig vertrek in de publieke sector

Ondanks de roerige tijden waarin de economie nu verkeert heerst er krapte op de arbeidsmarkt. Deze treft vooral werkgevers in de publieke sector, zoals het onderwijs, de zorg en de politie. Krapte vertaalt zich doorgaans in grotere belasting voor het zittend personeel, toenemende werkdruk, een grotere kans op verzuim (burn-out), maar ook op meer fouten in het werk, orders die blijven liggen, deadlines die niet gehaald worden, lagere baantevredenheid, hogere ‘vertrekintentie’ en hoger daadwerkelijk vrijwillig vertrek/verloop.

2 vrouwen overleggen in een zitje

Didier Fouarge, Ruud Gerards & Annemarie Künn-Nelen richten zich met deze studie op de relatie tussen werkdruk en de ‘vertrekintentie’: de intentie tot vrijwillige baanmobiliteit. Hun hypothese is, dat een hogere werkdruk verband houdt met meer vertrekintenties. Daarbij onderzoeken ze of de bevlogenheid van werknemers, oftewel de toewijding in het werk, als transmissie-mechanisme optreedt, en of ondersteunend leiderschap een dempende rol kan spelen.

Uitgelicht

Schema Fouarge et al

Schema uit het artikel van Fouarge, Gerards en Kűnn-Nelen

Achtergrond

Artikelen

Over het Werkonderzoek

Venster voor Medewerkers doet iedere 3 jaar een groot Werkonderzoek onder 100.000 ambtenaren, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Werkonderzoek is sinds 2019 de vervanger van het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek.