Wie kiest er nog voor een baan bij de overheid?

Het klassieke imago van de overheid als modelwerkgever staat onder druk. Waarom kiezen mensen toch voor een baan in de publieke sector? Vooral vanwege de inhoud van het werk en de grote mate van autonomie, ontdekten Rick Borst, Eva Knies en Peter Leisink. Leg daar in de werving van nieuw personeel dus de meeste nadruk op.

rick-en-eva

Over dit onderwerp vindt u op deze pagina:

  • een kort artikel met de belangrijkste resultaten en aanbevelingen
  • een uitgebreide(re) analyse

Over het Werkonderzoek

Venster voor Medewerkers doet iedere 3 jaar een groot Werkonderzoek onder 100.000 ambtenaren, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Werkonderzoek is sinds 2019 de vervanger van het tweejaarlijkse Personeels- en Mobiliteitsonderzoek.