Venster voor Medewerkers helpt organisaties in de publieke sector beter te presteren.

Over Venster voor Medewerkers

Op basis van onderzoek levert Venster voor Medewerkers feiten over verschillende thema’s die met werken bij de overheid te maken hebben, zoals arbeidsmobiliteit, leiderschap en teamontwikkeling. Overheidsorganisaties staan voor uitdagingen op het gebied van goed werkgeverschap en die brengen we met onze onderzoeken in kaart.

Venster is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in uitvoering bij ICTU. We werken zelf in het openbaar bestuur, hebben gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en zijn zo bekend met de vraagstukken waarmee publieke organisaties te maken hebben. Onder Venster vallen Venster voor Medewerkers en Venster voor Bedrijfsvoering.

“ Wij geloven in de kracht van kennis als basis voor beleid. Om aannames te onderbouwen en een aanpak te vinden die écht werkt.”