Bewegen en verbinden: twee belangrijke thema’s voor het team Veiligheidshuizen in hun High Performance Team (HPT)-traject. Miranda Martens, ketenmanager Veiligheidshuizen regio Gelderland Midden, geeft uitleg over het hoe en waarom van het deelnemen aan dit traject om de teamprestaties te verbeteren.

Wat is het Veiligheidshuis eigenlijk?

Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen straf- en zorgpartners, zoals politie, reclassering, jeugdhulp en kinderbescherming, onder regie van de gemeenten. Door samen te werken aan een plan van aanpak bieden ze personen of gezinnen die worstelen met veiligheidsvraagstukken het best mogelijke perspectief. Hiermee voorkomen en verminderen ze criminaliteit, recidive en maatschappelijke uitval. Miranda vult aan: “Denk bijvoorbeeld aan situaties waar crimineel gedrag of huiselijk geweld een rol speelt. Over het algemeen hebben onze cliënten hele complexe problemen, waar je met alleen een zorginterventie of een strafinterventie niet uitkomt. Juist door die twee te combineren, kun je meer perspectief bieden.”

In de regio Gelderland Midden zijn twee Veiligheidshuizen: het Veiligheidshuis West Veluwe Vallei en het Veiligheidshuis regio Arnhem. Samen werken zij voor zestien gemeenten. En samen doen zij mee aan het HPT-traject.

(Mee)bewegen

Bij de decentralisaties in de zorg, de komst van de Nationale Politie en grotere eenheden van het Openbaar Ministerie bleef de positionering van het Veiligheidshuis onveranderd. Toch is het volgens Miranda belangrijk om in beweging te zijn en blijven. “Je moet als organisatie, maar ook als individu, blijven aansluiten bij wat de maatschappij verlangt. Dat vraagt om een naar buiten gerichte, meebewegende, lerende houding. Dat vraagt om reflectie. Waar zijn wij nou van en waar doen wij het voor? Hoe kunnen wij het beste ons steentje bijdragen? Ondanks dat het te dichten gat niet groot is, is het goed dat wij hier als team in het HPT-traject bewuster bij stilstaan. We zijn niet ziek, maar willen wel beter worden.”

Verbinding tussen de teams

Een andere, bijkomende aanleiding om mee te doen aan het HPT-traject betreft verbinding tussen de twee teams. Miranda: “De teams werken op twee locaties en dat zie je soms terug in hun werkwijze. Het plan is om de twee Veiligheidshuizen méér met elkaar en identieker te laten samenwerken. Een onderling sterkere verbinding tussen de teams is dan helpend. Zodat we uiteindelijk meer innovatiekracht hebben en door onze toegenomen schaalgrootte beter in staat zijn om ons aan te passen aan de veranderende omgeving. En ook minder kwetsbaar zijn.”

Grootste uitdaging

Ieder teamlid van de Veiligheidshuizen werkt vanuit zijn of haar eigen persoonlijkheid aan het maken van verbinding en heeft eigen drijfveren en talenten. Miranda: “Dat heeft verschillende manieren van werken tot gevolg die eigenlijk allemaal heel goed zijn. Maar we willen naar elkaar toegroeien. Onze grootste uitdaging binnen dit traject is al die kwaliteiten vast te houden, maar wel met elkaar te bewegen, van elkaar te leren en flexibel te zijn.”

Hoe ziet het HPT-traject er de komende periode uit?

Het team Veiligheidshuizen gaat om te beginnen de HPT-zelfscan invullen. Met de zelfscan krijgen ze inzicht in de vraag hoe ze als team scoren op de zes ingrediënten; de zes kenmerken waaraan een HPT voldoet. In verschillende sessies gaat het team aan het werk met de scanresultaten en de leerdoelen die het team vooraf heeft gesteld.

Hoe denkt Miranda op de ingrediënten te scoren?

Miranda verwacht dat ze als team redelijk zullen scoren op stakeholdergerichte samenwerking. “Maar, dat moet maximaal worden. Van een 6 of een 7 zouden we naar een 9 moeten, omdat stakeholdergerichte samenwerking voor ons als netwerkorganisatie de belangrijkste eigenschap is.” Miranda schat in dat het team ook goed scoort op doel- en taakgerichte samenwerking en bevlogenheid. “Mensen zitten hier met hart en ziel, zijn enorm betrokken en werken heel hard.” Waar het zelfmanagement aangaat, denkt Miranda dat zij en haar team nog wel een professionaliseringsslag kunnen maken.