Het 13-koppige managementteam van het cluster Dienstverlening & Bedrijfsvoering van de gemeente Ede is pas sinds 1 oktober 2015 in de huidige samenstelling bij elkaar. Bij zo’n nieuw team spelen vragen over de omgangsvormen. Bijvoorbeeld: hoe liggen de verhoudingen? Of: wat is de handigste manier van vergaderen? Om die reden wil het MT met behulp van het High Performance Team (HPT)-traject een sterk en goed draaiend team worden.

Na een grote reorganisatie in 2015 zijn twee bedrijfsonderdelen samengevoegd: de dienstverlenende afdelingen en de bedrijfsvoeringsafdelingen. Daarnaast is de structuur van de bedrijfsvoering aangepast en zijn er kwantitatieve (bezuinigingen) en kwalitatieve (professionaliteit, kwaliteit van de medewerkers, processen en informatievoorziening) doelen gesteld.

Bernard Fransen, clusterdirecteur Dienstverlening & Bedrijfsvoering, legt uit dat er vóór de reorganisatie veel externen werkzaam waren in managementfuncties. “Die externe managers zijn vervangen door vast personeel. Dat betekent dus: veel nieuwe mensen, op een paar oudgedienden na.”

Vormende fase

Bernard vervolgt: “Omdat ons managementteam zo nieuw is, moet onze manier van werken en samenwerken nog ontwikkeld worden. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe vergaderen we? Hoe veilig is het? Dat moet allemaal structuur krijgen. Dit HPT-traject kwam precies op het juiste moment, omdat wij ons nog in deze ‘vormende fase’ bevinden. Wij hebben nú de behoefte om ons team te ontwikkelen.”

Bernard Fransen vertelt over zijn team.

Het HPT-traject duurt een half jaar en loopt in oktober 2016 ten einde. Bernard hoopt dat het MT dan een team is dat niet meer zoekende is. “Ik wil dat we dan weten hoe we met elkaar tot goede besluiten komen. Dat we richting kunnen bepalen, elkaar goed kunnen vinden. We willen simpelweg een sterk, goed draaiend team worden.”

Extra druk

“Het is natuurlijk ontzettend cliché om te zeggen dat iedereen in ons team het druk heeft. Echter, de opgave die wij als cluster hebben, is heel ambitieus en groot en ook best krap qua planning. En dit HPT-traject geeft extra druk op de ketel. Maar tegelijkertijd voelen we allemaal dat dit nodig is.

Stap 1: HPT-zelfscan

Het managementteam gaat om te beginnen de HPT-zelfscan invullen. Met de zelfscan krijgen ze inzicht in de vraag hoe ze als team scoren op de zes ingrediënten; de zes kenmerken waaraan een high performance team voldoet.

Bernard verwacht dat het met de teambevlogenheid wel goed zit. Leiderschap en stakeholdergerichte samenwerking zijn vermoedelijk thema’s waarin het MT zich verder kan ontwikkelen. In verschillende teamsessies gaat het MT vervolgens aan de slag met de scanresultaten en de leerdoelen die het team vooraf heeft gesteld.