Op 1 april 2018 moet het nieuwe Lelystad Airport gerealiseerd zijn. Het Luchthaventeam van de gemeente Lelystad is een belangrijke speler bij de totstandkoming van de nieuwe luchthaven. Programmamanager Luchthaven Veronica van der Goot:

“Wetende dat dit complexe project op vaak onvoorspelbare momenten druk met zich meebrengt, hopen wij drie dingen te leren in het High Performance Team (HPT)-traject. Eén: hoe wij als Luchthaventeam de focus kunnen houden op het einddoel, de tussentijdse stappen en de onderliggende doelen. Twee: dat we elkaar weten te vinden, te steunen en te versterken. En drie, dat wij onze doelen vooral met veel plezier en trots gaan realiseren!”

Wij spraken met Veronica over de kansen en uitdagingen die dit traject met zich meebrengt.

Welke taken heeft het Luchthaventeam?

“Het team is druk bezig met uitvoerende taken om ervoor te zorgen dat er over twee jaar een vernieuwde luchthaven staat. Dat betekent bijvoorbeeld dat we vergunningen verlenen en infrastructuur voorbereiden en aanleggen. Anderzijds heeft het team als taak ervoor te zorgen dat inwoners, bedrijven en andere overheden ‘aangehaakt’ blijven en straks de vruchten plukken van Lelystad Airport. Dat doen we overigens allemaal niet alleen; we werken veel samen met andere overheden en partijen en met de luchthaven zelf.”

Dat klinkt als een heel divers team.

“Absoluut. Ons Luchthaventeam bestaat uit ruim 25 leden met zeer uiteenlopende achtergronden en expertises. We hebben communicatieadviseurs, vergunningverleners, projectleiders, mensen met kennis op het gebied van verkeer en grondzaken, bestemmingsplanjuristen, beleidsmakers, planeconomen, duurzaamheidsdeskundigen en ga zo maar door. Het team evolueert en verandert steeds van samenstelling, afhankelijk van de vragen die de gemeente moet adresseren om op 1 april 2018 de luchthaven gereed te hebben.”

Is er, met zo’n divers en wisselend team, sprake van een teamgevoel?

Veronica: “Al deze mensen zitten ‘in de lijn’, de meesten werken niet op dagelijkse basis met elkaar samen. De (deel)teamsamenstelling verandert steeds. En er staat nogal wat druk op dit proces wat betekent dat de teamleden vaak acuut tijd moeten vrijmaken voor de luchthaven, terwijl ze ook nog hun andere reguliere taken hebben. Dat maakt het hebben van een sterk teamgevoel best lastig en ook daarom vind ik het juist zo belangrijk om mee te doen aan dit HPT-traject. Alleen al het feit dat wij met elkaar gaan praten over ons functioneren als Luchthaventeam, zal ertoe leiden dat we meer een team worden. Het gaat ook helpen om elkaars kennis en kracht beter te leren kennen.”

Hoe staan de teamleden in de deelname aan het HPT-traject?

“Over het algemeen staat iedereen er positief en welwillend in. De meesten vinden dit traject leuk en leerzaam en zien de kansen ervan. Sommigen ervaren echter veel werkdruk en vinden dit dan extra belastend. Dat begrijp ik goed, want natuurlijk kost dit tijd en energie. Maar het is belangrijk dat iedereen de voordelen van dit traject gaat ervaren. Ik hoop dat we de efficiëntie en effectiviteit van ons team gaan verhogen, waardoor de investering die we nu doen in tijd en aandacht, zichzelf in de komende jaren gaat terugverdienen.”

Wat zou je als programmamanager in het HPT-traject willen leren?

“Teamleden zijn in meer of mindere mate betrokken bij het luchthavenproject. Het is voor mij belangrijk om ieder afzonderlijk teamlid ervan bewust te maken en te houden dat hij of zij in elke stap van het proces een essentiële bijdrage levert aan het welslagen van deze klus. Individueel én als lid van het team. Hoe ‘klein’ het stukje werk misschien soms lijkt. Dat is voor mij de belangrijkste boodschap. Hoe krijg en houd ik die boodschap zo duidelijk mogelijk voor het voetlicht? Hoe kan ik mezelf daarin beter inzetten? Ik hoop daar handvatten voor te krijgen.”

Hoe ziet het HPT-traject er de komende periode uit?

Het Luchthaventeam gaat om te beginnen de HPT-zelfscan invullen. Met de zelfscan krijgen ze inzicht in hoe ze als team scoren op de zes ingrediënten; de zes kenmerken waaraan een HPT voldoet. Moeten ze bijvoorbeeld werken aan teambevlogenheid of liggen de kansen voor dit team meer bij doelgerichte samenwerking? In verschillende teamsessies gaat het Luchthaventeam vervolgens aan de slag met de scanresultaten en de leerdoelen die de teamleden vooraf hebben gesteld.