Twee separate teams binnen één organisatie, de gemeente Wierden, doen samen mee met het High Performance Team (HPT)-traject. Twee teams met een grote overlap in doelstellingen, drijfveren en ontwikkelissues. Wouter Brinkman, hoofd Algemene zaken en leidinggevende van de teams, vertelt in dit interview over de deelname van P&O en Communicatie aan dit HPT-traject.

Waarom zijn jullie met twee teams in dit HPT-traject gestapt?

Wouter: “Het team P&O en het team Communicatie, allebei onderdeel van de afdeling Algemene zaken, hadden afzonderlijk van elkaar interesse in een teamontwikkeltraject. Maar ondanks dat er sprake is van twee aparte teams, kennen ze op verschillende vlakken veel overeenkomsten. Vandaar dat we in dit traject samen optrekken, waarbij geldt: we doen dit in gezamenlijkheid, maar we zullen als teams ook eigen afzonderlijke leerdoelen hebben.”

Wat kun je over die overlap vertellen?

“Beide teams behoren tot de staf; wij zijn ondersteunend aan de organisatie. En bij die ondersteuning hebben we behoefte om meervooraan bij de gemeentelijke processen betrokken te worden. We willen aan de basis staan van ontwikkelingen, zodat we vanuit onze deskundigheid inbreng kunnen leveren. Verbinding zoeken en gesprekspartner zijn. Om dat te bereiken, moeten we werken aan onze positionering. Daarbij draait het, volgens mij, vooral om het scheppen van heldere verwachtingen. Op alle niveaus: richting leidinggevenden en richting klanten. Waar staan we voor? En hoe merk je dat? Daarover moeten we duidelijk en consequent zijn. Daarin hebben wij nog een slag te slaan.”

Wouter vervolgt: “Ook willen we binnen onze teams werken aan professionalisering van onze adviseursrollen. We willen een groei maken van uitvoerend, naar meer adviserend op beleidsmatig of strategisch vlak. We willen ons meer profileren en ontwikkelen als verbindende, volwaardige gesprekspartner voor alle lagen in de organisatie. Zeker in het kader van de recente organisatieontwikkelingen.”

Wouter Brinkman vertelt over de teams P&O en Communicatie.

Welke organisatieontwikkelingen spelen er dan? En wat is jullie rol daarin?

“We zitten nog in de besluitvormingsfase, maar in een notendop komt het hierop neer: we gaan procesgericht werken, waarbij we verschillende disciplines binnen de organisatie met elkaar gaan laten samenwerken. Schuttingen tussen de afdelingen moeten weg. Om zo handen en voeten te geven aan het vraaggestuurd zijn: de klant staat centraal. De manier van aansturen is faciliterend en de verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk. Wat betekent dit voor de medewerkers en teams? Wat vraag je van hen in deze nieuwe positie en rol?
De teams P&O en Communicatie hebben een belangrijke rol om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden. Wij denken dat wij straks als High Performance Team nog beter hierin kunnen acteren. Bovendien is de visie vanuit P&O dat teams in de organisatie cruciaal zijn. We gaan dus niet allerlei zaken organisatiebreed aanpakken, maar van onderaf, op teamniveau. Met de kennis die wij opdoen in dit HPT-traject, kan P&O zelf teams in onze organisatie begeleiden tot effectievere teams die bijdragen aan de nieuwe organisatiedoelstellingen.”

Hoe ziet het HPT-traject er de komende periode uit?

De teams P&O en Communicatie hebben onlangs de HPT-zelfscan ingevuld. Met de zelfscan krijgen ze inzicht in de vraag hoe ze als team scoren op de zes ingrediënten; de zes kenmerken waaraan een HPT voldoet. In verschillende sessies gaan de teams aan de slag met de scanresultaten en de leerdoelen die zij vooraf hebben gesteld.