Onderzoekers en wetenschappers

Maak kennis met de onderzoekers en wetenschappers

Venster voor medewerkers organiseert tussen 14 maart en 9 mei een vijftal webinars over organisatie- en HR-vraagstukken in de publieke sector.

Sandra Groeneveld is hoogleraar Publiek Management van het Instituut Bestuurskunde

Sandra Groeneveld

Professor of Public Management at Leiden University (Hoogleraar Publiek Management, Universiteit Leiden)

Sandra Groeneveld is hoogleraar Publiek Management bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden en verbonden aan het Leiden Leadership Centre. Zij is gespecialiseerd in vraagstukken rond leiderschap, verandering en diversiteit & inclusiviteit in publieke organisaties.

Portret - Zeger van der Wal

Zeger van der Wal

Ien Dales Hoogleraar aan de Universiteit Leiden en het CAOP en Senior Fellow aan de National University of Singapore.

Zeger van der Wal bekleedt sinds mei 2016 de bijzondere leerstoel ‘De overheid als arbeidsorganisatie/ Ien Dales Leerstoel’ die is ingesteld en wordt gefinancierd door de Stichting Leerstoelen CAOP. Hij houdt zich bezig met de rollen, waarden en competenties van de publieke manager in een veranderende arbeidsomgeving. Ambtelijk vakmanschap en het belang van kernwaarden en integriteit hebben daarbij zijn bijzondere aandacht.

Portret - Toon Kerkhoff

Toon Kerkhoff

Universitair docent Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en medeoprichter van het Centre for Public Values & Ethics van Universiteit Leiden.

Toon Kerkhoff is universitair docent bestuurskunde. Zijn werk wordt gekenmerkt door een continue historische benadering van kernvragen in de bestuurskunde en de politiek; voornamelijk op het gebied van corruptie, integriteit, publieke waarde(n) en hervorming van de publieke sector en de overheidsdienst. 

Portret - Mirko Noordegraaf

Mirko Noordegraaf

Hoogleraar Publiek Management, Universiteit Utrecht (USBO)

Mirko Noordegraaf is als hoogleraar Publiek Management werkzaam bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Sinds de jaren 1990 houdt hij zich als bestuurswetenschapper bezig met organisatie- en managementvraagstukken in publieke domeinen, met nadruk op publieke managers, variërend van Haagse ambtelijke managers en beleidsmedewerkers, via politiemanagers, tot zorg- en welzijnbestuurders. De laatste jaren richt hij zich in het bijzonder op hun professionaliteit, mede in relatie tot professionaliteit en vakmanschap op werkvloeren.

Portret - Rick Borst

Rick Borst

Universitair docent, Universiteit Utrecht (USBO)

Rick Borst is als universitair docent werkzaam bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de universiteit Utrecht en als adviseur bij ICTU-Venster voor Medewerkers (een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Zijn onderzoek is gericht op de rol van (veranderingen in) organisatie aspecten zoals management, structuur en cultuur in het welzijn, prestaties en persoonlijkheidseigenschappen van medewerkers in het openbaar bestuur, zorg en onderwijs. In het bijzonder bestudeert hij stressprocessen en de gevolgen voor bevlogenheid en burn-out van ambtenaren. 

Portretfoto Janka Stoker

Janka Stoker

Hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering, Rijksuniversiteit Groningen en Directeur expertisecentrum In the LEAD

Sinds 2003 is Janka hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze directeur is van het leiderschapsinstituut In the Lead. Dit instituut houdt zich bezig met onderzoek, onderwijs en advies op het gebied van leiderschap en prestaties. Het onderzoek van Janka richt zich op leiderschap, macht, diversiteit, topmanagementteams, organisatieverandering en het middenkader.

Portret-Harry Garretsen

Harry Garretsen

Hoogleraar International Economics and Business, Rijksuniversiteit Groningen

Harry Garretsen is hoogleraar International Economics and Business aan de RUG. Harry is gespecialiseerd in macro- en internationale economie en tevens expert op het gebied van leiderschap en het functioneren van organisaties. Samen met Janka Stoker leidt Harry Garretsen het onderzoekscentrum In the LEAD.

portret-Ben Rogmans

Ben Rogmans

Medeoprichter van de Intelligence Group en directeur Arbeidsmarktkansen.nl

Ben Rogmans is oud-journalist bij o.a. De Volkskrant en voormalig hoofdredacteur van Intermediair, BN/DeStem en Dagblad De Pers. Hij was directeur van enkele mediabedrijven, en richtte daarnaast andere ondernemingen op. Waaronder in 2003 arbeidsmarktonderzoeker Intelligence Group. Sinds 2014 werkt hij voor Intelligence Group en zusterbedrijf Arbeidsmarktkansen.nl. Eind 2018 verscheen van zijn hand het boek Geen Paniek! Maar ook jouw baan gaat er aan, over de toekomst van economie en arbeidsmarkt.

portret-Beate van der Heijden

Beatrice van der Heijden

Hoogleraar strategisch HRM, Radboud Universiteit Nijmegen

Beatrice van der Heijden is Arbeids- en Organisatiepsychologe en werkzaam als hoogleraar strategisch HRM en hoofd van de leerstoelgroep aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze houdt zich in het bijzonder bezig met empirisch onderzoek naar ‘ouder worden en werk’, employability, leeftijdsstereotypering, expertise-ontwikkeling en duurzame loopbanen. In haar onderzoek besteedt ze met name aandacht aan het achterhalen van individuele, functie-gerelateerde en organisatorische determinanten van duurzame loopbanen. Ze is vooral geïnteresseerd in de relatie tussen medewerker en zijn of haar direct leidinggevende, en de invloed hiervan op het loopbaanontwikkelingsproces.

portret-Brenda Vermeeren

Brenda Vermeeren

Universitair hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam

Brenda Vermeeren is universitair hoofddocent bij de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en adviseur bij ICTU-Venster voor Medewerkers (een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Ze houdt zich bezig met onderzoek naar de relatie tussen HRM en publieke prestaties, de rol van lijnmanagers bij het implementeren van HRM, en het welbevinden van medewerkers in publieke sector organisaties. Een belangrijke drijfveer in haar werk is het verbinden van wetenschap en (beleids)praktijk.

Schrijf je in voor één of meerdere webinars

    Gezond, gelukkig en productief naar de eindstreep!

    Beatrice van der Heijden en Brenda Vermeeren

    Velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.